Asumisen ja rakentamisen tilastotietoa Helsingistä

Toimivat asuntomarkkinat mahdollistavat hyvää elämänlaatua asukkaille ja ovat keskeinen edellytys Helsingin kasvulle ja elinkeinoelämälle. Tälle Helsingin kaupungin ylläpitämälle sivustolle on koottu tilasto- ja tutkimustietoa Helsingin asuntotuotannosta, asuntokannasta ja asuntokunnista sekä asuntojen hinta- ja vuokratilastot aikasarjoineen.

Asuntojen vuokrat

(14.2.2020)

Asuntojen vuokrien kehitys on ollut Helsingissä perinteisesti asuntojen hintojen kehitystä vakaampaa. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat ovat kasvaneet tasaisesti koko tarkasteluajanjakson ajan kaikilla kalleusalueilla. Asuntojen vuokrat ovat nousseet vuoden 2019 neljännellä neljänneksellä kalleusalueella 1 keskimäärin 1,5 prosenttia, kalleusalueella 2 keskimäärin 2,0 prosenttia, kalleusalueella 3 keskimäärin 1,5 prosenttia ja kalleusalueella 4 keskimäärin 1,5 prosenttia.

Hissittömyys

(11.12.2019)

Helsingissä lähes 5 000 hissitöntä kerrostaloa

Helsingissä oli vuoden 2018 lopussa noin 4 900 hissitöntä asuinkerrostaloa, mikä oli 46 prosenttia kaikista asuinkerrostaloista. Helsingissä niiden lukumäärä oli selvästi suurin Suomen kaupungeista, mutta niiden osuus oli hieman koko maan tasoa pienempi. Hissittömiä asuinkerrostaloja on Suomessa suhteellisen paljon, noin 33 600 eli 55 prosenttia kaikista asuinkerrostaloista.