Asumisen ja rakentamisen tilastotietoa Helsingistä

Toimivat asuntomarkkinat mahdollistavat hyvää elämänlaatua asukkaille ja ovat keskeinen edellytys Helsingin kasvulle ja elinkeinoelämälle. Tälle Helsingin kaupungin ylläpitämälle sivustolle on koottu tilasto- ja tutkimustietoa Helsingin asuntotuotannosta, asuntokannasta ja asuntokunnista sekä asuntojen hinta- ja vuokratilastot aikasarjoineen.

Asumisväljyys

(13.6.2018)

Asuntokuntien asumistasoa tarkastellaan tässä asumisväljyyden ja asumisahtauden avulla. Asumisväljyys oli vuoden 2017 lopussa Helsingissä henkeä kohden 34 neliötä ja asuntokuntaa kohden keskimäärin 64 neliötä. Ahtaasti asuvia asuntokuntia oli vuoden 2017 lopussa 35 564 ja ahtaasti asui yhteensä 129 961 henkilöä eli 21 prosenttia Helsingin asuntoväestöstä.

Asuntokuntien määrä ja tyyppi

(6.6.2018)

Helsingissä oli vuoden 2017 lopussa yhteensä 330 933 asuntokuntaa. Asuntokunta muodostuu kaikista samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvista. Asuntokuntien keskikoko oli vuoden 2017 lopussa Helsingissä 1,88, Espoossa 2,21, Vantaalla 2,10 sekä Suomessa 2,01 henkilöä. Helsingissä tyypillinen piirre on pienten asuntokuntien suuri määrä, jolla on vaikutusta sekä asunnon hallintaperusteeseen, että keskimääräiseen asumisväljyyteen.

Asuntokunnat ja asunnon hallintaperuste

(31.5.2018)

Asuntokuntien jakauma omistus- ja vuokra-asuntojen välillä on luonnollisesti varsin yhteneväinen asuntokannan hallintamuotojakauman kanssa. Helsinkiläisistä asuntokunnista asui vuoden 2016 lopulla vuokra-asunnoissa 49 prosenttia ja omistusasunnossa 46 prosenttia. Asuntokuntien asunnon hallintasuhdejakauma vaihtelee kuitenkin paljon asuntokuntien elinvaiheen ja ikärakenteen mukaan.