Asumisen ja rakentamisen tilastotietoa Helsingistä

Toimivat asuntomarkkinat mahdollistavat hyvää elämänlaatua asukkaille ja ovat keskeinen edellytys Helsingin kasvulle ja elinkeinoelämälle. Tälle Helsingin kaupungin ylläpitämälle sivustolle on koottu tilasto- ja tutkimustietoa Helsingin asuntotuotannosta, asuntokannasta ja asuntokunnista sekä asuntojen hinta- ja vuokratilastot aikasarjoineen.

Rakentamisen vuositilastot

(27.3.2019)

Rakentamisen vuositilasto 2018

Vuonna 2018 Helsinkiin valmistui asuin- ja toimitiloja yhteensä 745 048 kerrosneliömetriä uustuotantona ja laajennuksina. Rakentamisen vuotta leimasivat suurten julkisten toimitilahankkeiden valmistuminen sekä keskipinta-alaltaan pienenevä, runsas asuntotuotanto.

Asuntokunnat ja asunnon hallintaperuste

(18.3.2019)

Asuntokuntien jakauma omistus- ja vuokra-asuntojen välillä on luonnollisesti varsin yhteneväinen asuntokannan hallintamuotojakauman kanssa. Helsinkiläisestä 330 933 asuntokunnasta asui vuoden 2017 lopulla vuokra-asunnoissa 49 prosenttia ja omistusasunnossa 46 prosenttia. Asuntokuntien asunnon hallintasuhdejakauma vaihtelee kuitenkin paljon asuntokuntien elinvaiheen ja ikärakenteen mukaan.

Hakijat ja valitut

(21.2.2019)

Vuosittain välitetään noin 3 000 kaupungin omistamaa ara-vuokra-asuntoa. Asunnonhakijoita on vapautuneisiin asuntoihin verrattuna moninkertainen määrä, vuoden 2018 lopulla hakijoita oli 22 327.  Hakijamäärä vaihtelee vuosittain, määrä on noussut erityisesti niinä vuosina, jolloin on valmistunut kiinnostavia uudiskohteita. Asunnonhakijoista valtaosa eli 60 % on yhden hengen kotitalouksia, pariskuntien osuus hakijoista on noin 15 % ja perheiden noin 25 %.

Asuntokanta ja asukasrakenne

(20.2.2019)

Helsingin kaupunki omistaa merkittävän määrän vuokra-asuntoja, yli 56 000. Suurin osa niistä on ara-vuokra-asuntoja, joita hallinnoi kaksi yhtiötä, Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) sekä Helsingin Korkotukiasunnot. Näitä asuntoja oli vuoden 2018 alussa kaikkiaan runsaat 47 000. Tämä muodosti 13 % Helsingin koko asuntokannasta.