Asumisen ja rakentamisen tilastotietoa Helsingistä

Toimivat asuntomarkkinat mahdollistavat hyvää elämänlaatua asukkaille ja ovat keskeinen edellytys Helsingin kasvulle ja elinkeinoelämälle. Tälle Helsingin kaupungin ylläpitämälle sivustolle on koottu tilasto- ja tutkimustietoa Helsingin asuntotuotannosta, asuntokannasta ja asuntokunnista sekä asuntojen hinta- ja vuokratilastot aikasarjoineen.

Talotyyppi

(23.6.2020)

Talotyyppi on yksi keskeinen asuntokannan taustatieto. Asuintalot voidaan jakaa kerrostaloihin ja pientaloihin. Pientalot jaotellaan edelleen rivi-/ketjutaloihin ja erillisiin pientaloihin.

86 prosenttia Helsingin asunnoista kerrostaloissa

Helsingissä oli vuoden 2019 lopussa runsaat 370 000 asuntoa. Asuntokanta painottuu vahvasti kerrostaloihin. Asunnoista sijaitsi kerrostaloissa 86 prosenttia, rivi- ja ketjutaloissa 6 prosenttia sekä 1–2 asunnon erillisissä pientaloissa 8 prosenttia.

Asuntotuotanto

(25.5.2020)

Helsingissä on parhaillaan menossa historiallisen vilkas rakentamisen kausi, jossa asuntotuotanto on suurimmillaan sitten koko 2000-luvun. Asuntotuotannon nykykausi ei historian valossa ole kuitenkaan täysin poikkeuksellinen, sillä rakentaminen on lähes samalla tasolla verrattuna 1980-luvun lopun sekä 1970-luvun huippuvuosiin.

Kaupungin omistama asuntokanta

(25.5.2020)

Helsingin kaupunki omistaa 63 000 asuntoa, mikä on 17 prosenttia koko Helsingin asuntokannasta. Kaupungin asunto-omaisuus voidaan jakaa hallinta- ja rahoitusmuodon mukaan kolmeen luokkaan: valtion pitkän korkotuen ARA-vuokra-asunnot, valtion lainoittamat asumisoikeusasunnot sekä vapaarahoitteiset vuokra-asunnot.

Katsaus rakentamiseen neljännesvuosittain

(19.5.2020)

I neljänneksen tilanne 2020

Rakentamisen kokonaisvolyymi oli vuoden 2020 ensimmäisen kvartaalin lopussa samalla korkealla tasolla kuin millä se oli vuoden 2019 lopussa. Rakenteilla oli kaikkiaan 1,27 miljoonaa kerrosneliömetriä, mikä on noin viidenneksen enemmän kuin viimeisen viiden vuoden aikana keskimäärin. Rakennuksia valmistui yhteensä noin 206 000 kerrosneliömetrin verran, mikä ylittää viiden vuoden kvartaalikeskiarvon noin kolmasosalla.