Asumisen ja rakentamisen tilastotietoa Helsingistä

Toimivat asuntomarkkinat mahdollistavat hyvää elämänlaatua asukkaille ja ovat keskeinen edellytys Helsingin kasvulle ja elinkeinoelämälle. Tälle Helsingin kaupungin ylläpitämälle sivustolle on koottu tilasto- ja tutkimustietoa Helsingin asuntotuotannosta, asuntokannasta ja asuntokunnista sekä asuntojen hinta- ja vuokratilastot aikasarjoineen.

Hakijat ja valitut

(21.2.2019)

Vuosittain välitetään noin 3 000 kaupungin omistamaa ara-vuokra-asuntoa. Asunnonhakijoita on vapautuneisiin asuntoihin verrattuna moninkertainen määrä, vuoden 2018 lopulla hakijoita oli 22 327.  Hakijamäärä vaihtelee vuosittain, määrä on noussut erityisesti niinä vuosina, jolloin on valmistunut kiinnostavia uudiskohteita. Asunnonhakijoista valtaosa eli 60 % on yhden hengen kotitalouksia, pariskuntien osuus hakijoista on noin 15 % ja perheiden noin 25 %.

Asuntokanta ja asukasrakenne

(20.2.2019)

Helsingin kaupunki omistaa merkittävän määrän vuokra-asuntoja, yli 56 000. Suurin osa niistä on ara-vuokra-asuntoja, joita hallinnoi kaksi yhtiötä, Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) sekä Helsingin Korkotukiasunnot. Näitä asuntoja oli vuoden 2018 alussa kaikkiaan runsaat 47 000. Tämä muodosti 13 % Helsingin koko asuntokannasta.

Asuntotuotanto

(20.2.2019)

Helsingissä on parhaillaan menossa historiallisen vilkas rakentamisen kausi, jossa asuntotuotanto on suurimmillaan sitten koko 2000-luvun. Asuntotuotannon nykykausi ei historian valossa ole kuitenkaan täysin poikkeuksellinen, sillä rakentaminen on lähes samalla tasolla verrattuna 1980-luvun lopun sekä 1970-luvun huippuvuosiin.

Asuntojen vuokrat

(15.2.2019)

Asuntojen vuokrien kehitys on ollut Helsingissä perinteisesti asuntojen hintojen kehitystä vakaampaa. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat ovat kasvaneet tasaisesti koko tarkasteluajanjakson ajan kaikilla kalleusalueilla. Hintakehityksestä poiketen asuntojen vuokrat ovat nousseet eniten Helsingin keskustan ulkopuolella. Asuntojen vuokrat ovat nousseet vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä kalleusalueilla 1 ja 2 keskimäärin 1,8 ja 2,7 prosenttia vuoden 2017 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vastaavasti kalleusalueilla 3 ja 4 vuokrat ovat nousseet vuoden takaisesta 3,7 ja 2,5 prosenttia.

Vanhojen osakeasuntojen hinnat

(15.2.2019)

Asuminen Helsingissä on huomattavasti muuta Suomea kalliimpaa. Tästäkin huolimatta Helsingin väkiluku kasvaa kovaa vauhtia. Helsinki on siis hyvin vetovoimainen kaupunki, jossa sijaitsee paljon kiinnostavia työpaikkoja sekä palveluita, joiden läheisyydestä asunnon ostajat ovat valmiita maksamaan. Helsingin asuntomarkkinoille on hyvin tunnusomaista asuntojen hintojen ja vuokrien suuri vaihtelu. Helsingin keskusta sijaitsee niemen kärjessä, joten varsinkin keskustan lähialueilla sijaitsevilla alueilla asuntorakentamiseen soveltuvaa maata on tarjolla hyvin niukasti.