Asumisen ja rakentamisen tilastotietoa Helsingistä

Toimivat asuntomarkkinat mahdollistavat hyvää elämänlaatua asukkaille ja ovat keskeinen edellytys Helsingin kasvulle ja elinkeinoelämälle. Tälle Helsingin kaupungin ylläpitämälle sivustolle on koottu tilasto- ja tutkimustietoa Helsingin asuntotuotannosta, asuntokannasta ja asuntokunnista sekä asuntojen hinta- ja vuokratilastot aikasarjoineen.

Asuntotuotanto

(13.12.2018)

Helsingissä on parhaillaan menossa historiallisen vilkas rakentamisen kausi, jossa asuntotuotanto on suurimmillaan sitten koko 2000-luvun. Asuntotuotannon nykykausi ei historian valossa ole kuitenkaan täysin poikkeuksellinen, sillä rakentaminen on lähes samalla tasolla verrattuna 1980-luvun lopun sekä 1970-luvun huippuvuosiin.

Asumisväljyys

(20.11.2018)

Asuntokuntien asumistasoa tarkastellaan tässä asumisväljyyden ja asumisahtauden avulla. Asumisväljyys oli vuoden 2017 lopussa Helsingissä henkeä kohden 34 neliötä ja asuntokuntaa kohden keskimäärin 64 neliötä. Ahtaasti asuvia asuntokuntia oli vuoden 2017 lopussa 35 564 ja ahtaasti asui yhteensä 129 961 henkilöä eli 21 prosenttia Helsingin asuntoväestöstä.

Hallintaperuste

(14.11.2018)

Vuokra-asuntoja Helsingissä hieman enemmän kuin omistusasuntoja

Helsingin asuntokanta oli vuoden 2017 lopussa noin 362 000 asuntoa. Siitä oli omistusasuntoja 42 prosenttia, vuokra-asuntoja 47 prosenttia ja asumisoikeusasuntoja 3 prosenttia. 9 prosentilla asunnoista hallintaperuste puuttuu – yleensä siksi että

Hitas-asuntojen hinnat

(2.11.2018)

Vanhojen Hitas-asuntojen toteutuneet kauppahinnat

Vuonna 2017 vanhojen Hitas-asuntojen kauppoja tehtiin 568 kappaletta, joka on määrällisesti alle neljä prosenttia koko valmiista Hitas-asuntokannasta. Lukumäärässä ei ole mukana lähisukulaisten kesken tapahtuneiden kauppojen tietoja.