Asumisen ja rakentamisen tilastotietoa Helsingistä

Toimivat asuntomarkkinat mahdollistavat hyvää elämänlaatua asukkaille ja ovat keskeinen edellytys Helsingin kasvulle ja elinkeinoelämälle. Tälle Helsingin kaupungin ylläpitämälle sivustolle on koottu tilasto- ja tutkimustietoa Helsingin asuntotuotannosta, asuntokannasta ja asuntokunnista sekä asuntojen hinta- ja vuokratilastot aikasarjoineen.

Hitas-asuntojen hinnat

(8.8.2022)

Vanhojen Hitas-asuntojen toteutuneet kauppahinnat

Vuonna 2021 vanhojen Hitas-asuntojen kauppoja tehtiin 515 kappaletta, joka on määrällisesti noin neljä prosenttia koko valmiista hintasääntelyn piirissä olevasta Hitas-asuntokannasta. Lukumäärässä ei ole mukana lähisukulaisten kesken tapahtuneiden kauppojen tietoja.

Hallintaperuste

(5.11.2021)

Vuokra-asuntoja Helsingissä hieman enemmän kuin omistusasuntoja

Helsingin asuntokanta oli vuoden 2020 lopussa noin 376 000 asuntoa. Siitä oli omistusasuntoja 43 prosenttia, vuokra-asuntoja 45 prosenttia ja asumisoikeusasuntoja 3 prosenttia. 8 prosentilla asunnoista hallintaperuste puuttuu – yleensä siksi että