Asumisen ja rakentamisen tilastotietoa Helsingistä

Toimivat asuntomarkkinat mahdollistavat hyvää elämänlaatua asukkaille ja ovat keskeinen edellytys Helsingin kasvulle ja elinkeinoelämälle. Tälle Helsingin kaupungin ylläpitämälle sivustolle on koottu tilasto- ja tutkimustietoa Helsingin asuntotuotannosta, asuntokannasta ja asuntokunnista sekä asuntojen hinta- ja vuokratilastot aikasarjoineen.

Katsaus rakentamiseen neljännesvuosittain

(14.4.2021)

I neljänneksen tilanne 2021

Koronaviruspandemiasta huolimatta Helsingin asuntomarkkinat ja rakentaminen ovat pysytelleet vilkkaina vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä. Helsingin rakentamisen kokonaisvolyymi on pysynyt lähes samoissa lukemissa viime vuoteen verraten ja rakenteilla olevaa kerrosalaa oli yhteensä 1,73 miljoonaa kerrosneliömetriä. Määrästä kaksi kolmasosaa on asuntorakentamista.

Hakijat ja valitut

(25.2.2021)

Vuosittain välitetään noin 3000 kaupungin omistamaa Ara-vuokra-asuntoa. Asunnonhakijoita on vapautuneisiin asuntoihin verrattuna moninkertainen määrä, vuoden 2020 lopulla hakijoita oli 22 850.  Hakijamäärä vaihtelee vuosittain, määrä on noussut erityisesti niinä vuosina, jolloin on valmistunut kiinnostavia uudiskohteita. Asunnonhakijoista valtaosa eli 60 % on yhden hengen kotitalouksia, pariskuntien osuus hakijoista on noin 15 % ja perheiden noin 25 %.

Asumisväljyys

(12.2.2021)

Asuntokuntien asumistasoa tarkastellaan tässä asumisväljyyden ja asumisahtauden avulla. Asumisväljyys oli vuoden 2019 lopussa Helsingissä henkeä kohden 34 neliötä ja asuntokuntaa kohden keskimäärin 64 neliötä. Ahtaasti asuvia asuntokuntia oli 35 000 ja ahtaasti asui yhteensä lähes 130 000 helsinkiläistä. Siten vallitsevan ahtauden määritelmän mukaan helsinkiläisistä asuntokunnista joka kymmenes ja asukkaista joka viides asui ahtaasti.

Hitas-asuntojen hinnat

(9.2.2021)

Vanhojen Hitas-asuntojen toteutuneet kauppahinnat

Vuonna 2020 vanhojen Hitas-asuntojen kauppoja tehtiin 552 kappaletta, joka on määrällisesti noin neljä prosenttia koko valmiista hintasääntelyn piirissä olevasta Hitas-asuntokannasta. Lukumäärässä ei ole mukana lähisukulaisten kesken tapahtuneiden kauppojen tietoja.