Poikkeuksellisen vilkkaan asuntotuotannon lukumääristä huolimatta asuinrakentamisen kerrosala ei ole ollut merkittävästi kasvussa.

Verrattaessa asuin- ja toimitilarakentamisen suhdanteita 1980-luvun lopulta lähtien on huomattavissa, että toimitilarakentamisen suhdanteet vaihtelevat talouden muutosten myötä äärevämmin kuin asuinrakentamisen. Pääosa toimitilarakentamista on liike- ja toimistorakentamista sekä seuraavaksi suurena julkisten palvelurakennusten rakentamista.

Toimitilarakentaminen on tasoittunut poikkeuksellisten vuosien 2007–2008 noususuhdanteen jälkeen. 2010-luvun loppupuolella aloitettujen toimitilarakennusten kerrosala on noussut ja pysynee korkealla myönnettyjen rakennuslupien perusteella.