Helsingin kaupunki omistaa merkittävän määrän vuokra-asuntoja, yli 56 000. Suurin osa niistä on ara-vuokra-asuntoja, joita hallinnoi kaksi yhtiötä, Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) sekä Helsingin Korkotukiasunnot. Näitä asuntoja oli vuoden 2018 alussa kaikkiaan runsaat 47 000. Tämä muodosti 13 % Helsingin koko asuntokannasta.

Kaupungin ara-vuokra-asunnot ja -asukkaat lukuina 1.1.2018

Asuntoja:

47 306

13 %

koko asuntokannasta

Asuntokuntia:

45 306

14 %

kaikista asuntokunnista

Asukkaita:

87 626

14 %

koko asuntoväestöstä

Näiden asuntojen keskipinta-ala oli 59,5 neliötä, mikä oli hieman vähemmän kuin Helsingin koko asuntokannan keskiarvo (63,3 neliötä). Asumisväljyys oli 31 neliötä henkeä kohti, mikä oli jonkin verran vähemmän kuin koko asuntokannassa (34 neliötä).

Kaupungin ara-vuokra-asunnoissa asui vuoden 2018 alussa noin 45 300 asuntokuntaa ja niissä noin 87 600 henkeä. Lapsiperheitä oli noin 11 300 eli joka neljäs asuntokunta. Kotitalouksia, joissa kaikki jäsenet olivat vähintään 65-vuotiaita, oli noin 11 000 eli vajaa neljännes kaikista. Muita aikuistalouksia oli noin 23 000 eli noin puolet kokonaismäärästä. Sekä lapsiperheet että yli 65-vuotiaiden taloudet olivat kaupungin ara-vuokra-asunnoissa hieman yliedustettuina verrattuna Helsingin kaikkiin asuntokuntiin.

Lähde: Helsingin kuntatietojärjestelmä ja kiinteistöjärjestelmä.