Asuntokauppojen määrä kertoo kysynnästä asuntomarkkinoilla. Asuntokauppojen määrän laskua voidaan odottaa seuraavan asuntojen hintojen laskeminen silloin kun asuntojen tarjonta pysyy aiemmalla tasolla. Uusien asuntojen valmistuminen nostaa asuntojen tarjontaa ja voi näin vaikuttaa etenkin vanhojen asuntojen hintatasoa laskevasti. Helsingin asuntomarkkinoilla kuitenkin kysyntä on siinä määrin korkea, ettei tällaista tilannetta ole syntynyt 2000-luvulla.

Helsingin asuntokanta on kerrostalovaltainen, kun taas rivi- ja pientaloja on vähemmän.  Niinpä myös asuntokauppa keskittyy kerrostaloasuntojen kauppaan. 2010-luvulla myytiin keskimäärin 10 315 vanhaa kerrostaloasuntoa ja 1 246 rivitaloasuntoa. Asuntokauppojen määrät olivat korkeimmillaan vuosikymmenen alussa, ja vuosina 2010-2012 myytiin kunakin lähes 13 000 asuntoa.

Koronavirusepidemian ennakoitiin keväällä 2020 vaikuttavan asuntokauppaan ja sen myötä asuntojen hintoihin. Asuntokauppojen lukumäärä laski edellisvuosiin verrattuna vuoden toisella neljänneksellä. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kuitenkin asuntokauppojen määrä on elpynyt kolmannella vuosineljänneksellä kevään kolauksesta. Asuntokaupoilla on käyty kokonaisuudessaan lähes yhtä paljon kuin vuonna 2019.