Asuntokauppojen määrä kertoo kysynnästä asuntomarkkinoilla. Asuntokauppojen määrän laskua voidaan odottaa seuraavan asuntojen hintojen laskeminen silloin kun asuntojen tarjonta pysyy aiemmalla tasolla. Uusien asuntojen valmistuminen nostaa asuntojen tarjontaa ja voi näin vaikuttaa etenkin vanhojen asuntojen hintatasoa laskevasti. Helsingin asuntomarkkinoilla kuitenkin kysyntä on siinä määrin korkea, ettei tällaista tilannetta ole syntynyt 2000-luvulla. Uusien alueiden rakentaminen on hillinnyt asuntojen hintojen nousua lähiövyöhykkeellä.

Helsingin asuntokanta on kerrostalovaltainen, kun taas rivi- ja pientaloja on vähemmän.  Niinpä myös asuntokauppa keskittyy kerrostaloasuntojen kauppaan. 2010-luvulla myytiin keskimäärin 10 315 vanhaa kerrostaloasuntoa ja 1 246 rivitaloasuntoa. Asuntokauppojen määrät olivat korkeimmillaan vuosikymmenen alussa, ja vuosina 2010-2012 myytiin kunakin lähes 13 000 asuntoa.

Koronavuosi oli asuntokauppojen osalta kuitenkin Helsingissä poikkeuksellinen. Kaikkiaan asuntokaupoilla käytiin vilkkaasti pandemiasta huolimatta ja asuntokauppojen lukumäärä oli ennätykselliset 12 945 vuonna 2020. Edellisen kerran vastaavalla tasolla asuntokauppa oli 2010-luvun alussa finanssikriisin jälkeen.  Erityisen vilkasta oli rivitaloasuntojen kauppa, joka nousi 22,2 prosentilla edellisvuodesta vuonna 2020. Volyymiltaan kuitenkin rivitalokauppa on Helsingissä vähäistä ja se kattoi vanhojen osakehuoneistojen kaupasta vain hiukan yli 12 prosenttia vuonna 2020.

Vuoden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä asuntokauppojen määrä laski vuodentakaisesta 433 asunnolla ja kaikkiaan asuntoja myytiin 2 730 kappaletta. On kuitenkin huomioitava, että asuntoja myytiin vuoden 2020 alussa poikkeuksellisen paljon, 3 163 kappaletta. Tarkastelujaksolla asuntoja myytiin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä keskimäärin 2 709. Tilastokeskuksen tiedot perustuvat varainsiirtoverotietoihin, josta johtuen tiedot päivittyvät vuoden mittaan ja vahvistuvat seuraavan vuoden toukokuussa. Tästä johtuen on myös oletettavissa, että asuntokauppojen määrä nousee vuoden 2021 aikana tilastopäivitysten yhteydessä.