Asuntokauppojen määrä kertoo kysynnästä asuntomarkkinoilla. Asuntokauppojen määrän laskua voidaan odottaa seuraavan asuntojen hintojen laskeminen silloin kun asuntojen tarjonta pysyy aiemmalla tasolla. Uusien asuntojen valmistuminen nostaa asuntojen tarjontaa ja voi näin vaikuttaa etenkin vanhojen asuntojen hintatasoa laskevasti. Helsingin asuntomarkkinoilla kuitenkin kysyntä on siinä määrin korkea, ettei tällaista tilannetta ole syntynyt 2000-luvulla. Uusien alueiden rakentaminen on hillinnyt asuntojen hintojen nousua lähiövyöhykkeellä.

Helsingin asuntokanta on kerrostalovaltainen, kun taas rivi- ja pientaloja on vähemmän.  Niinpä myös asuntokauppa keskittyy kerrostaloasuntojen kauppaan. Vuodesta 2010 alkaen on vuosittain myyty keskimäärin 11 714 vanhaa kerrostaloasuntoa ja 1 279 rivitaloasuntoa. 

Koronavuosi oli asuntokauppojen osalta kuitenkin Helsingissä poikkeuksellinen. Kaikkiaan asuntokaupoilla käytiin vilkkaasti pandemiasta huolimatta ja asuntokauppojen lukumäärä oli ennätykselliset 12 945 vuonna 2020. Edellisen kerran vastaavalla tasolla asuntokauppa oli 2010-luvun alussa finanssikriisin jälkeen.  Erityisen vilkasta oli rivitaloasuntojen kauppa, joka nousi 22,2 prosentilla edellisvuodesta vuonna 2020. Volyymiltaan kuitenkin rivitalokauppa on Helsingissä vähäistä ja se kattoi vanhojen osakehuoneistojen kaupasta vain hiukan yli 12 prosenttia vuonna 2020.

 

Vuoden 2021 toisella vuosineljänneksellä asuntokauppoja tehtiin 417 kertaa viime vuoden toista neljännestä useammin ja kaikkiaan asuntoja myytiin 3 137 kappaletta. Ennakkotiedon mukaan alkuvuonna 2021 asuntokauppaa on käyty jopa edellisvuotta kiivaammin. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla viimeisen viiden vuoden aikana asuntokauppoja on keskimäärin tehty 5 803 kappaletta, kun taas tänä vuonna ensimmäisen puolen vuoden aikana asuntokauppoja on Helsingissä tehty 6 578 kappaletta. Ennakkotiedot perustuvat varainsiirtoverotietoihin ja päivittyvät vuoden edetessä. Tästä johtuen on myös oletettavissa, että asuntokauppojen määrä nousee vuoden 2021 aikana tilastopäivitysten yhteydessä.