Helsinkiläisillä on enemmän asunvelkaa kuin muilla suomalaisilla. Tätä selittää muuta maata selvästi kalliimmat asuntojen hinnat. Vuonna 2018 helsinkiläisellä asuntovelallisella asuntokunnalla oli keskimäärin asuntovelkaa 144 196 euroa, kun koko maan asuntovelallisten asuntokuntien keskimääräinen asuntovelka oli 100 030 euroa. Myös asuntovelan määrä on kasvanut Helsingissä muuta maata nopeammin. Asuntojen keskineliöhinta Helsingissä on kuitenkin kasvanut nopeammin vuodesta 2010 kuin helsinkiläisten asuntovelat.

Asuntovelallisia asuntokuntia oli Helsingissä vähemmän vuosituhannen alussa kuin nykyisin. Vuosina 2002-2005 asuntovelallisten asuntokuntien osuuden kasvu oli voimakkainta ja 2010-luvulla asuntovelallisia asuntokuntia on ollut reilu neljännesosa kaikista Helsingin asuntokunnista.

Asuntolainojen korot ovat pääasiallisesti laskeneet viime vuosikymmenen ajan. Kansainvälisen finanssikriisin seurauksena asuntolainojen korot nousivat vuonna 2008, mutta kääntyivät laskuun seuraavana vuonna. Asuntolainojen kasvua selittää osin juuri matala korkotaso ja toisaalta pidentyneet laina-ajat.