Vuosittain välitetään noin 3 000 kaupungin omistamaa ara-vuokra-asuntoa. Asunnonhakijoita on vapautuneisiin asuntoihin verrattuna moninkertainen määrä, vuoden 2018 lopulla hakijoita oli 22 327.  Hakijamäärä vaihtelee vuosittain, määrä on noussut erityisesti niinä vuosina, jolloin on valmistunut kiinnostavia uudiskohteita. Asunnonhakijoista valtaosa eli 60 % on yhden hengen kotitalouksia, pariskuntien osuus hakijoista on noin 15 % ja perheiden noin 25 %.

 

Vuonna 2018 välitykseen vapautui 3091 asuntoa, mikä on hieman vähemmän kuin vuonna 2017. Vapautuneiden asuntojen määrään vaikuttaa mm. valmistuneet uudiskohteet ja käynnissä olevat peruskorjaukset. Vuonna 2017 välitettyjen asuntojen määrää nostaa se, että vuoden alussa kaikki asunnonvaihdot siirtyivät kiinteistöyhtiöiltä Helsingin kaupungin välitykseen. Vuonna 2018 asukkaaksi valituista asunnonvaihtajia oli 13 prosenttia. Lisäksi Hekan asukkaista 910 ruokakuntaa osallistui keskinäiseen vaihtoon, jossa asukkaat vaihtavat asuntoa Hekan sisällä itse etsimänsä vaihtokumppanin kanssa.

Osuudet huoneluvun, perhetyypin ja iän mukaan tarkasteltuna ovat pysyneet useamman vuoden hyvin samanlaisina. Eniten välitetään kaksioita. Lähes 60 % asunnon saaneista on alle 34-vuotiaita ja eniten asuntoja välitetään yksineläville. Perheiden mahdollisuudet asuntotarjouksen saamiseen ovat kuitenkin paremmat kuin pienemmillä kotitalouksilla, koska välitettäväksi tulleiden pienten asuntojen määrä ei vastaa niihin kohdistuneeseen kysyntään.

Koillis- ja Itä-Helsingissä sijaitsee eniten kaupungin ara-vuokra-asuntoja. Eniten asuntoja välitykseen vapautui vuonna 2018 koillisesta ja etelästä, jossa uusille asuinalueille on valmistunut ja on rakenteilla useita uudiskohteita. Välitettyjen asuntojen määrät alueittain vaihtelevat vuosittain: esimerkiksi Itä-Helsingissä oli viime vuonna käynnissä useampi peruskorjaus samaan aikaan, joten asuntoja ei vapautunut välitykseen yhtä paljon kuin yleensä.

Lisätietoa asukasvalinnoista seuraavista linkeistä:

Asukasvalintojen kuukausitilastot

Tilastoja asukasvalinnoista 2014 – 2018