Vuokra-asuntoja Helsingissä hieman enemmän kuin omistusasuntoja

Helsingin asuntokanta oli vuoden 2016 lopussa noin 357 000 asuntoa. Siitä oli omistusasuntoja 42 prosenttia, vuokra-asuntoja 46 prosenttia ja asumisoikeusasuntoja 3 prosenttia. 9 prosentilla asunnoista hallintaperuste puuttuu – yleensä siksi että ne ovat rekisteritietojen mukaan vailla vakinaisia asukkaita. Vuokra-asuntoja voidaan jaotella ara-vuokra-asuntoihin (arava- ja korkotuki), joita oli 19 prosenttia ja markkinavuokra-asuntoihin, joita oli 27 prosenttia.

Helsingissä vuokra-asuntoja oli suurempi osuus kuin naapurikaupungeissa, joissa niiden osuus oli vuonna 2016 runsas kolmannes (Espoossa 36 % ja Vantaalla 37 %). Koko maassa vuokra-asuntoja oli alle kolmannes (31 %).

Vuokra-asumisen rooli vaihdellut vuosien mittaan

Vuokra-asuntojen osuus on vuosikymmenien mittaan vaihdellut paljonkin. Helsingissä oli vielä 1960-luvulla selvä enemmistö asunnoista vuokra-asuntoja. Osuudessa oli vähenevä trendi aina 1980-luvulle asti. Vuonna 1990 vuokra-asuntoja oli vain 37 prosenttia. Sen jälkeen osuus lähti taas nousuun, mihin vaikutti mm vuokrasäännöstelyn purkaminen. 2000-luvulla osuus on vakiintunut noin 45 prosentin tasolle. Espoossa ja Vantaalla muutokset ovat olleet samansuuntaisia, mutta osuus on liikkunut kymmenisen prosenttiyksikköä alemmalla tasolla kuin Helsingissä.

Markkinavuokra-asunnot painottuvat vahvasti pieniin asuntoihin

Omistusasunnot ja markkinavuokra-asunnot eroavat toisistaan selvästi huonelukuprofiililtaan. Vähintään kolmen huoneen asuntoja oli lähes 60 prosenttia omistusasunnoista, mutta vain 18 prosenttia markkinavuokra-asunnoista. Ara-vuokra-asunnot sijoittuivat näiden luokkien välimaastoon, niissä kolmioiden ja tätä suurempien asuntojen osuus oli 35 prosenttia. Asumisoikeusasuntojen jakauma oli suhteellisen lähellä omistusasuntoja. Helsinkiläiset asunnot olivat keskimäärin 63 neliön kokoisia. Omistusasunnoissa pinta-alaa oli keskimäärin 77 neliötä, asumisoikeusasunnoissa 68 neliötä, ara-vuokra-asunnoissa 57 neliötä ja markkinavuokra-asunnoissa 48 neliötä.