Asunnon hallintaperusteen suhteen asunnot jaetaan omistus-, vuokra- ja asumisoikeusasuntoihin. Vuokra-asunnot voidaan edelleen jaotella ara-vuokra-asuntoihin (arava- ja korkotuki) ja markkinavuokra-asuntoihin.

Vuokra-asuntoja Helsingissä hieman enemmän kuin omistusasuntoja

Helsingin asuntokanta oli vuoden 2019 lopussa noin 371 000 asuntoa. Siitä oli omistusasuntoja 41 prosenttia, vuokra-asuntoja 45 prosenttia ja asumisoikeusasuntoja 3 prosenttia. 8 prosentilla asunnoista hallintaperuste puuttuu – yleensä siksi että ne ovat rekisteritietojen mukaan vailla vakinaisia asukkaita. Ara-vuokra-asuntoja oli 18 prosenttia ja markkinavuokra-asuntoja 27 prosenttia.

Helsingissä vuokra-asuntoja oli suurempi osuus kuin naapurikaupungeissa, joissa niiden osuus oli vuonna 2018 vajaat 40 % (Espoossa 37 % ja Vantaalla 39 %). Koko maassa vuokra-asuntoja on vajaa kolmannes (32 %).

Vuokra-asumisen rooli vaihdellut vuosien mittaan

Vuokra-asuntojen osuus on vuosikymmenien mittaan vaihdellut paljonkin. Helsingissä oli vielä 1960-luvulla selvä enemmistö asunnoista vuokra-asuntoja. Osuudessa oli vähenevä trendi aina 1980-luvulle asti. Vuonna 1990 vuokra-asuntoja oli vain 37 prosenttia. Sen jälkeen osuus lähti taas nousuun, mihin vaikutti mm vuokrasäännöstelyn purkaminen. 2000-luvun kehitys on ollut tasaisempaa ja osuus on ollut noin 45 prosentin tasolla. Espoossa ja Vantaalla muutokset ovat olleet samansuuntaisia, mutta osuus on liikkunut kymmenisen prosenttiyksikköä alemmalla tasolla kuin Helsingissä.

asunnot hallintaperusteen mukaan 1950-2019.xlsx

Seuraava kartta kertoo, kuinka vuokra-asuntojen osuus vaihtelee Helsingissä osa-alueittain.

 

Markkinavuokra-asunnot painottuvat vahvasti pieniin asuntoihin

Omistusasunnot ja markkinavuokra-asunnot eroavat toisistaan selvästi huonelukuprofiililtaan. Vähintään kolmen huoneen asuntoja oli 60 prosenttia omistusasunnoista, mutta vain 18 prosenttia markkinavuokra-asunnoista. Ara-vuokra-asunnot sijoittuivat näiden luokkien välimaastoon, niissä kolmioiden ja tätä suurempien asuntojen osuus oli 35 prosenttia. Asumisoikeusasuntojen jakauma oli suhteellisen lähellä omistusasuntoja. Helsinkiläiset asunnot olivat keskimäärin 63 neliön kokoisia. Omistusasunnoissa pinta-alaa oli keskimäärin 77 neliötä, asumisoikeusasunnoissa 67 neliötä, ara-vuokra-asunnoissa 56 neliötä ja markkinavuokra-asunnoissa 47 neliötä.