Vanhojen Hitas-asuntojen toteutuneet kauppahinnat

Vuonna 2019 vanhojen Hitas-asuntojen kauppoja tehtiin 486 kappaletta, joka on määrällisesti noin kolme prosenttia koko valmiista Hitas-asuntokannasta. Lukumäärässä ei ole mukana lähisukulaisten kesken tapahtuneiden kauppojen tietoja.

Kaikkien kauppojen toteutunut keskineliöhinta vuonna 2019 oli 3 891 euroa, alin toteutunut 1 705 euroa ja ylin toteutunut 6 894 euroa neliöltä. Ylimmän toteutuneen keskineliöhinnan mukainen kauppa tehtiin postinumeroalueella 220 Jätkäsaari ja alimman keskineliöhinnan kauppa postinumeroalueella 980 Etelä-Vuosaari.

Suurin merkitys yleisestikin hintasääntelyllä on Helsinki 1 kalleusalueella ja vähäisin Helsinki 4 kalleusalueella, jossa laskennalliset Hitas-enimmäishinnat useilla postinumeroalueilla ylittävät alueen kaikkien asuntojen keskineliöhinnan.

Toteutuneet kauppahinnat postinumeron perusteella jaoteltuna:

http://www.hel.fi/static/kv/asunto-osasto/hitaskaupat-alue-2019.pdf

Hitas-asuntojen velaton rajaneliöhinta

Rajaneliöhinta on 1.11.2020 alkaen 4 450 euroa, ja se on korkeampi kuin kaikkien Hitas-asuntojen toteutuneiden kauppahintojen keskineliöhinta vuonna 2019.

Hitas-asuntokaupassa voi aina käyttää kulloinkin voimassa olevaa velatonta rajaneliöhintaa ilman huoneistokohtaisen enimmäishinnan vahvistamista.

Rajaneliöhinta lasketaan ja vahvistetaan neljännesvuosittain samoina ajankohtina kuin markkinahintaindeksi (Tilastokeskuksen vanhojen osakeasuntojen hintaindeksi) julkaistaan 1.2., 2.5. 1.8 ja 1.11.

 

Valmiiden hintasääntelyssä olevien Hitas-asuntojen määrä

Hintasääntelyn piirissä olevia Hitas-asuntoja oli vuoden 2019 lopussa 14 689 asuntoa, jotka sijaitsevat Helsingin kalleusalueilla seuraavasti:

 

Tällä hetkellä (2/2020) lukumäärällisesti eniten Hitas-asuntoja on postinumeroalueilla 180 Kamppi-Ruoholahti (1 777 asuntoa), 220 Jätkäsaari (1 150 asuntoa) 560 Toukola-Vanhakaupunki (1 133 asuntoa) ja 980 Etelä-Vuosaari (1 306 asuntoa).

Hintasääntelystä on vuosina 2010 - 2019 vapautunut yhteensä 9 900 asuntoa.

Vuosina 2013–2019 valmistuneet Hitas-asunnot

Vuosina 2013 - 2019 uusia Hitas-asuntoja on valmistunut yhteensä 3 283 asuntoa ja lukumäärällisesti eniten Helsinki 1 ja Helsinki 2 kalleusalueille. Viime vuosina on rakentaminen painottunut merenranta-alueille muun muassa Jätkäsaareen, Kalasatamaan ja Verkkosaareen. Myös Kruunuvuorenrannan rakentaminen jatkuu ja alueelle on jo valmistunut uusia Hitas-yhtiöitä. Hitas-yhtiöitä on valmistunut myös Myllypuroon ja  Etelä-Haagaan.

 

Lähde: Hitas-rekisteri

Lisätietoa Hitaksesta: www.hel.fi/hitas