I neljänneksen tilanne 2021

Koronaviruspandemiasta huolimatta Helsingin asuntomarkkinat ja rakentaminen ovat pysytelleet vilkkaina vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä. Helsingin rakentamisen kokonaisvolyymi on pysynyt lähes samoissa lukemissa viime vuoteen verraten ja rakenteilla olevaa kerrosalaa oli yhteensä 1,73 miljoonaa kerrosneliömetriä. Määrästä kaksi kolmasosaa on asuntorakentamista.

Asuntorakentaminen

Asuntotuotannon osalta rakentaminen on pysytellyt edelleen hyvässä vauhdissa. Myönnettyjen rakennuslupien osalta vuosi on käynnistynyt myönteisesti. Ensimmäisen kvartaalin lopulla rakennuslupia oli myönnetty 1237 asunnolle, mikä on hieman enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.  Myös rakenteilla olevien asuntojen määrä on yhtä korkealla tasolla kuin viime vuoden puolella, sillä ensimmäisen kvartaalin lopussa asuntoja oli rakenteilla 10 178 kappaletta. 

Asuntotuotannon aloitusten määrä, 1168 kappaletta on hieman alle viiden vuoden keskiarvon, mutta asuntomarkkinoilla kauppa käy ja rakennuslupia on myönnetty hyvin, joten aloituksille on hyvät edellytykset. Valmistuneita asuntoja oli ensimmäisen kvartaalin lopussa 1093 kappaletta, mikä on 500 asuntoa vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan, samoin kuin hieman vähemmän kuin viiden vuoden keskiarvo vastaavalta ajankohdalta.

Toimitilarakentaminen

Toimitilarakentamisessa suhdanteet vaihtelevat asuntorakentamista enemmän ja vuosi on alkanut edellisvuoden alkua rauhallisemmin. Rakenteilla on 396 tuhatta kerrosneliömetriä toimitiloja, josta hieman yli puolet on liike- ja toimistorakennuksia ja noin kolmasosa julkisia palvelurakennuksia.

Toimitilarakentamisen aloituksia oli 46 039 kerrosneliömetriä, mikä on vain noin puolet viimeisten viiden vuoden keskiarvosta vastaavina alkuvuoden ajankohtina.  Valmistuneita toimitilarakennuksia ensimmäisen kvartaalin lopussa oli 59 522 kerrosneliömetriä, mikä on viime vuoden vastaavaa aikaa 40 prosenttia vähemmän, mutta kuitenkin 5 vuoden keskiarvoa vastaavasti lähes 40 prosenttia enemmän. Rakennuslupia oli myönnetty yli 79 655 kerrosneliömetrille, mikä on vähemmän kuin viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, mutta lähes 20 prosenttia enemmän kuin viiden vuoden keskiarvo vastaavalta ajankohdalta.

Asuntotuotanto_Q1_2021.pptx

  

Myönnetyt rakennusluvat.csv

Aloitetut rakennustyöt.csv

Keskeneräiset rakennustyöt.csv

Valmistuneet rakennukset.csv

Asunnot aloitetut ja valmistuneet.csv

Valmistuneet asunnot huoneistotyypin mukaan.csv

Valmistuneet asunnot hallintaperusteen ja rahoituksen mukaan.csv