II neljänneksen tilanne 2021

Helsingin asuntomarkkinat ja rakentaminen ovat alkuvuoden tahdissa myös vuoden 2021 toisella neljänneksellä. Aivan samassa tahdissa viime vuoden vastaavaan aikaan ei olla, mutta merkkejä vilkastuvaan asunto- ja toimitilatuotantoon on näkyvillä. Rakenteilla olevaa kerrosalaa oli yhteensä 1,17 miljoonaa kerrosneliömetriä. Määrästä 65 prosenttia on asuntorakentamista.

Asuntorakentaminen

Vilkasta asuntotuotantoa kirittää Helsingissä yhä jatkuva kova asuntojen kysyntä, kun asuntokauppaa käydään jopa koronapandemiaa edeltäneitä vuosia enemmän. Asuntorakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien määrässä näkyy merkkejä yhä nopeammaksi virittyvästä rakentamistahdista. Toisella neljänneksellä rakennuslupia oli myönnetty 2 656, eli jopa yhtä paljon kuin edellisenä vuonna toisella ja kolmannella neljänneksellä yhteensä. Lupien määrä ylitti 5 vuoden keskiarvon 17 prosentilla.

Myös rakenteilla olevien asuntojen määrä on suunnilleen yhtä korkealla tasolla kuin kahtena edellisenä vuonna samaan aikaan. Asuinrakennuksien kerrosalaa oli toisella neljänneksellä rakenteilla 761 313 kerrosneliömetriä, mikä tarkoittaa noin 10 300 rakentumassa olevaa asuntoa. Keskeneräisten rakennustöiden kerrosala ylittyi 13 prosentilla viiden vuoden vastaavan ajankohdan keskiarvosta.

Asuntotuotannon aloitusten määrä 1 653 on edelleen hieman alle viiden vuoden keskiarvon, mutta edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden aloituksia on 11 prosenttia enemmän. Asuntoja valmistui 1 758 kappaletta toisen kvartaalin aikana. Lukumäärällisesti tämä on vain muutamia kymmeniä asuntoja enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan, mutta 26 prosenttia enemmän kuin viiden vuoden keskiarvo vastaavana ajankohtana.

Toimitilarakentaminen

Toimitilarakentamisen varovaisena käynnistynyt vuosi on jatkunut edelleen aiempia vuosia vähäisemmän rakentamisen merkeissä. Rakenteilla on 404 tuhatta kerrosneliömetriä toimitiloja, josta 60 prosenttia on liike- ja toimistorakennuksia ja 30 prosenttia julkisia palvelurakennuksia.

Valmistuneita toimitilarakennuksia toisen kvartaalin lopussa oli 48 710 kerrosneliömetriä. Tämä tarkoitti viime vuoden vastaavaa aikaa jopa 45 prosenttia vähäisempää ja 20 prosenttia 5 vuoden keskiarvoa vähäisempää kerrosalan määrää. Valmistuneiden toimitilojen ohella myös rakennuslupia oli myönnetty 22 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden toisella neljänneksellä, ja lähes 25 prosenttia vähemmän kuin viiden vuoden keskiarvona vastaavalta ajankohdalta.

Toimitilarakentamisen aloituksissa sen sijaan näkyy koronapandemian alun romahduksen jälkeistä nousua ja kerrosalan määrä oli kasvussa.  Aloitettuja rakennustöitä oli 59 745 kerrosneliömetriä, mikä on edellisvuoden vastaavan ajan romahdusta 30 prosenttia enemmän. Luottamuksen palautumisesta ja töiden jatkumisesta kertoo myös se, että rakenteilla on edellisvuoden vastaavaa aikaa hieman enemmän toimitiloja. Keskeneräistä kerrosalaa oli toimitiloissa rakenteilla 405 tuhatta kerrosneliömetriä.

Asuntotuotanto_Q1_2021.pptx

  

Myönnetyt rakennusluvat.csv

Aloitetut rakennustyöt.csv

Keskeneräiset rakennustyöt.csv

Valmistuneet rakennukset.csv

Asunnot myönnetyt luvat aloitetut ja valmistuneet.csv.

Valmistuneet asunnot huoneistotyypin mukaan.csv

Valmistuneet asunnot hallintaperusteen ja rahoituksen mukaan.csv