Ensimmäisen neljänneksen tilanne 2022

Asuntorakentaminen jatkui Helsingissä viime vuoden tahtiin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Aloitettujen ja rakennusluvitettujen asuntojen määrän perusteella sama tahti voi myös jatkua. Rakenteilla olevan kerrosalan määrän kasvu jatkui ollen neljänneksen lopussa yhteensä noin 1,3 miljoonaa kerrosneliömetriä (k-m2), josta yli 60 prosenttia oli asuntorakentamista. Asuntokaupassa ei ole ennakkotietojen mukaan vielä tässä vaiheessa vuotta havaittavissa merkittäviä muutoksia viime vuonna vilkkaasti käyneeseen kauppaan.

 

Asuntomarkkinat 

Asuntokauppa kävi vuonna 2021 Helsingissä kaikkien aikojen vilkkaimpana, mikä siivitti myös ennakkotietojen mukaan asuntojen hinnat 6,4 prosentin kasvuun. Asuntokauppa on ennakkotietojen mukaan käynyt alkuvuodesta 2022 hieman edellisvuotta hiljaisempana, mutta tyypillisesti ennakkotiedot korjaantuvat vuoden mittaan huomattavasti. Niinpä arvioiden tekeminen asuntokaupasta on ennenaikaista. Ennusteissa kuitenkin arvioidaan asuntokaupan hiljentyvän pandemian hellitettyä ja hillitsevän hintojennousua. 

 

Vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja on Helsingissä edelleen vapaana tai vapautumassa lähes puolta enemmän kuin pandemiaa edeltävänä aikana. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen markkinointiajat ovat lähes kaksinkertaistuneet. Ennusteissa kuitenkin odotetaan myös vapaarahoitteisen vuokramarkkinan elpyvän vuoden 2022 aikana.

 

Asuntorakentaminen

Rakennusluvitettujen asuntojen määrä on kahta edellistä vuotta suurempi, joten sen perusteella mahdollisuuksia korkealla tasolla jatkuvaan asuntotuotantoon on olemassa. Ensimmäisellä neljänneksellä rakennuslupia myönnettiin noin 1500 asunnon rakentamiseen. Se ylittää vuosien 2020 ja 2021 vastaavan aikavälin luvut, kun tuolloin lupia oli myönnetty runsaan 1200 asunnon rakentamiseen.  Asuntoja aloitettiin alkuvuonna 1700, mikä ylittää viime vuoden luvun selvästi.

 

Valmistuneiden asuntojen määrä alkuvuonna jää hieman edellistä vuotta pienemmäksi: ensimmäisen neljänneksen aikana valmistui noin 1000 asuntoa. Viime vuonna vastaavaan aikaan oli valmistunut 1100 asuntoa. Asuntotuotannon ennätysvuodesta 2020 jäädään jälkeen yli 500 asunnolla. Rakenteilla olevan asuinkerrosalan määrä oli neljänneksen lopussa noin 840 000 k-m2, mikä jatkaa viime vuonna alkanutta nousujohteista suuntaa.

 

Toimitilarakentaminen 

Toimitilarakentamisen määrän lasku jatkui myös tämän vuoden alussa. Ensimmäisellä neljänneksellä valmistui toimitilaa noin 30 000 k-m2. Tämä tarkoittaa viime vuoden vastaavaa aikaa puolet vähäisempää kerrosalan määrää. Rakennuslupia oli myönnetty noin 64 000 k-m2:n rakentamiseksi, mikä jää selvästi kahta edellistä vuotta pienemmäksi. Toimitilarakentamisen aloituksissa sama väheneminen on nähtävissä, kun aloitettujen toimitilojen kerrosala jää alkuvuoden osalta vielä viime vuoden matalaa lukemaa pienemmäksi. Rakenteilla oleva, muun kuin asuinrakentamisen kerrosala oli tästä huolimatta viime vuoden loppua selvästi suurempi.

 

Myönnetyt rakennusluvat.csv

Aloitetut rakennustyöt.csv

Keskeneräiset rakennustyöt.csv

Valmistuneet rakennukset.csv

Asunnot myönnetyt luvat aloitetut ja valmistuneet.csv.

Valmistuneet asunnot huoneistotyypin mukaan.csv

Valmistuneet asunnot hallintaperusteen ja rahoituksen mukaan.csv