I neljänneksen tilanne 2019

Rakentamisen kokonaisvolyymi oli edelleen normaalia korkeammalla tasolla Helsingissä vuoden 2019 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Sekä asuin- että toimitilarakentamista oli rakenteilla yhteensä yli 1,23 miljoonaa kerrosneliömetriä. Asuinrakennusten kerrosalaa oli rakenteilla yli 50 prosenttia enemmän ja toimitilarakennusten kerrosalaa 35 prosenttia enemmän kuin vastaavilla ensimmäisillä neljänneksillä keskimäärin vuodesta 2012 lähtien.

Toimitilarakentaminen vaihtelee tyypillisesti paljon vuosineljänneksittäin. Tammi-maaliskuussa 2019 valmistui saman verran toimitiloja (yhteensä 33 302 k-m2), kuin keskimäärin ensimmäisillä vuosineljänneksillä vuodesta 2012 lähtien. Toimitilarakentamista aloitettiin kuitenkin 20 prosenttia vähemmän (53 169 k-m2), kuin vastaavien aiempien vuosien alkuvuoden ajankohtina. Samoin myönnettyjen toimitilarakennuslupien kerrosala 22 018 k-m2 oli 60 prosenttia pienempi kuin 2012 lähtien vastaavilla ensimmäisillä vuosineljänneksillä. Keskeneräisenä oli pääosin liike- ja toimistorakennuksia sekä julkisia palvelurakennuksia.

Asuinrakentamisessa uustuotantona ja laajennuksina (poislukien käyttötarkoituksen muutoskohteet) valmistuneiden asuntojen kerrosala oli 101 336 k-m2, mikä ylitti keskiarvon 30 prosentilla vastaavia neljänneksiä vuodesta 2012 tarkastellen. Aloitettujen asuinrakennusten kerrosala (94 847 k-m2) oli yli 20 prosenttia enemmän kuin vastaavilla ensimmäisillä neljänneksillä keskimäärin. Myönnetyissä rakennusluvissa kerrosalan määrä (73 368 k-m2) sen sijaan laski ja oli hieman keskiarvoa vähemmän kuin 2012 lähtien vastaavilla neljänneksillä.

Asuntotuotannossa vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä, tammi-maaliskuussa valmistui 1453 asuntoa uustuotantona, laajennuksina ja käyttötarkoituksen muutosten myötä. Asuntoja valmistui lukumäärällisesti 40 prosenttia enemmän kuin vuodesta 2012 lähtien vastaavilla vuosineljänneksillä keskimäärin.

Tammi-maaliskuussa aloitettiin yhteensä 1343 asunnon rakentaminen (sisältäen uustuotannon ja laajennukset sekä käyttötarkoituksen muutokset). Aloituksia ei ole aivan yhtä paljon kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan, mutta määrä on kuitenkin 20 prosenttia enemmän kuin vastaavien ensimmäisten neljännesten keskiarvo vuodesta 2012 lähtien.

Asuntojen määrä myönnetyissä rakennusluvissa oli 1554. Rakennuslupien osalta vuosi 2019 käynnistyi viimeisten vuosien tapaan ja rakennuslupia oli asuntojen lukumäärän osalta lähes 20 prosenttia keskiarvoa enemmän kuin 2012 vuoden jälkeisiä vastaavia ensimmäisiä vuosineljänneksiä tarkastellen.

Maaliskuun lopussa oli rakenteilla 9 782 asuntoa uustuotantona, laajennuksina ja käyttötarkoituksen muutoksina, mikä on merkittävästi enemmän kuin edellisvuosina vastaavaan aikaan.

*Tilastointitapa on muuttunut vuoden 2018 kolmannesta neljänneksestä lähtien. Jatkossa kuluvan vuoden kaikkia neljänneksiä korjataan viimeisimmän tilastoitavan neljänneksen yhteydessä. Tilastot on korjattu takautuvasti vuodesta 2012 lähtien.

 

Myönnetyt rakennusluvat.csv

Aloitetut rakennustyöt.csv

Keskeneräiset rakennustyöt.csv

Valmistuneet rakennukset.csv

Asunnot aloitetut ja valmistuneet.csv

Valmistuneet asunnot huoneistotyypin mukaan.csv

Valmistuneet asunnot hallintaperusteen ja rahoituksen mukaan.csv