II neljänneksen tilanne 2019

Rakentamisen kokonaisvolyymi on pysynyt korkealla tasolla myös vuoden toisen neljänneksen aikana. Kokonaisuudessaan rakenteilla on asuin-ja toimitilarakentamisen (uustuotanto ja laajennukset) kerrosalana yhteensä 1,29 miljoonaa kerrosneliömetriä.

Toimitilarakentamisen osalta rakenteilla on edelleen paljon kerrosalaa, mutta vuoden 2019 aikana on nähtävissä selkeää hiljentymistä verrattuna edelliseen vuoteen 2018. Toimitilarakentamisessa aloitettiin 62 005 k-m2, myönnettiin lupia 89 704 k-m2 ja valmistui 42 848 k-m2. Asuntorakentamisen osalta aloitettujen (145 892 k-m2), valmistuneiden (112 325 k-m2) ja myönnettyjen rakennuslupien (199 330 k-m2) osalta kerrosalat ovat ensimmäistä neljännestä merkittävästi suuremmat. Erityisesti valmistuneiden osalta on saavutettu suurimmat kerrosalalukemat vuoden 2012 jälkeen.

Asuntotuotannossa toisella neljänneksellä aloitettiin 2 090 asunnon rakentaminen, valmistui 1827 asuntoa ja rakennuslupia myönnettiin 2 672 asunnon rakentamiseksi. Asuntotuotantoluvuissa on mukana uustuotannon ja laajennusten lisäksi käyttötarkoituksen muutokset. Valtakunnallisesta rakentamisen tilanteesta poiketen asuntorakentaminen Helsingissä jatkuu erittäin voimakkaana.

Kesäkuun lopussa oli rakenteilla 9 995 asuntoa uustuotantona, laajennuksina ja käyttötarkoituksen muutoksina. Asuntorakentaminen on pysynyt määrällisesti yhtä korkeana jo viimeisen vuoden ajan ja on merkittävästi korkeammalla tasolla kuin Helsingissä vuosikymmeniin.

 Diaesitys Asunto-ja toimitilarakentaminen Helsingissä 2019.pptx

Myönnetyt rakennusluvat.csv

Aloitetut rakennustyöt.csv

Keskeneräiset rakennustyöt.csv

Valmistuneet rakennukset.csv

Asunnot aloitetut ja valmistuneet.csv

Valmistuneet asunnot huoneistotyypin mukaan.csv

Valmistuneet asunnot hallintaperusteen ja rahoituksen mukaan.csv

Asunto-ja toimitilatuotanto_2019_Q2_verkko.pptx