II neljänneksen tilanne 2018

Asuntotuotannon huippulukemat Helsingissä jatkuvat vuoden 2018 toisella vuosineljänneksellä. Asuinrakentamisessa uustuotantona ja laajennuksina (poislukien käyttötarkoituksen muutoskohteet) aloitettujen asuntojen kerrosala (noin 151 670 k-m2) oli 2010-luvun huippulukemia, vastaavia ajankohtia tarkastellen. Lisäksi rakenteilla olevien asuntojen kerrosalaa (noin 565 260 k-m2) oli enemmän kuin millään aiemmalla 2010-luvun toisella vuosineljänneksellä. Uustuotantona ja laajennuksina valmistuneisiin asuinrakennuksiin syntyi viimeisen viiden vuoden keskiarvoa vain jonkin verran enemmän kerrosalaa (noin 74 880k-m2), vaikka asuntoja valmistuikin huippumäärä. Myönnetyistä rakennusluvista kerrosalaa oli luvassa noin 94 700 k-m2, mikä on lähes yhtä paljon kuin vastaavina ajankohtina 2010-luvulla keskimäärin.

Huhti-kesäkuussa valmistui myös poikkeuksellisen paljon toimitiloja. Valmistuneiden toimitilarakennusten kerrosala oli noin 103 480 k-m2 ja sitä syntyi 120 prosenttia enemmän kuin 2010-luvun vastaavina ajankohtina keskimäärin (46 980 k-m2). Samoin kuluvan vuoden toisen neljänneksen aikana myönnettyjen toimitilarakennuslupien kerrosala (156 890 k-m2) oli viime vuosien tapaan poikkeuksellisen suuri. Toisella vuosineljänneksellä aloitettiin noin 98 130 kerrosneliön rakentaminen, mikä on 40 prosenttia enemmän kuin 2010-luvun toisilla vuosineljänneksillä keskimäärin. Lisäksi keskeneräisen toimitilan määrä on pysytellyt edellistä, vuoden alun vuosineljännestä seuraten korkealla tasolla. Keskeneräisenä toimitiloja oli noin 80 prosenttia enemmän kuin vastaavina toisen vuosineljänneksen ajankohtina 2010-luvulla keskimäärin (685 860 k-m2).

Asuntotuotannossa vuoden 2018 toisella neljänneksellä, huhti-kesäkuussa valmistui noin 1 050 asuntoa. Käyttötarkoituksen muutoksia näistä oli vain nelisen prosenttia, joten valmistuneet asunnot rakentuivat lähes yksinomaan uudistuotantokohteisiin. Asuntoja valmistui hieman enemmän kuin 2010-luvulla vastaavilla vuosineljänneksillä keskimäärin, mutta huoneistoalaa syntyi suhteessa vähemmän ja asuinhuoneistojen keskikoko (62,7 m2) huoneistoa kohti oli vastaaviin aiempiin vuosineljänneksiin verraten hieman alempi.

Huhti-kesäkuussa aloitettiin 2 340 asunnon rakentaminen, joista 5 prosenttia käyttötarkoituksen muutoksena. Asuntojen määrä myönnetyissä rakennusluvissa oli noin 1 280. Edellisvuoden toisella vuosineljänneksellä rakennuslupien määrä oli poikkeuksellisen suuri, joten aiempiin vuosiin 2015 ja 2016 verrattuna myönnettyjen lupien asuntomäärä on nyt samalla tasolla. Myönnetyistä rakennusluvista käyttötarkoitusten muutoksia oli noin 15 prosenttia. Kesäkuun lopussa oli tänä vuonna rakenteilla noin 8 325 asuntoa uustuotantona, laajennuksina ja käyttötarkoituksen muutoksina, mikä on yli 1 000 asuntoa enemmän kuin edellisvuotena vastaavaan aikaan. Keskeneräisen asuntotuotannon huippulukemat koostuvat poikkeuksellisen suuresta uustuotanto- ja laajennuskohteina rakennettavien asuntojen määrästä. Käyttötarkoituksen muutoskohteiden osuus keskeneräisestä asuntotuotannosta oli näin ollen suhteellisen pieni, eli noin 4,5 prosenttia. 

Myönnetyt rakennusluvat.xlsx

Aloitetut rakennustyöt.xlsx

Keskeneräiset rakennustyöt.xlsx

Valmistuneet rakennukset.xlsx

Asunnot aloitetut ja valmistuneet.xlsx

Valmistuneet asunnot huoneistotyypin mukaan.xlsx

Valmistuneet asunnot hallintaperusteen ja rahoituksen mukaan.xlsx