III neljänneksen tilanne 2020

Koronavirus ei ole aiheuttanut suurta muutosta rakentamiseen Helsingissä vuoden 2020 kolmannen neljänneksen loppuun mennessä. Helsingin rakentamisluvut ovat yhä korkealla tasolla, vaikka rakenteilla olevan kerrosalan määrä jatkoikin hienoista laskuaan ollen nyt 1,20 miljoonaa kerrosneliömetriä. Määrästä kaksi kolmasosaa on asuntorakentamista. Vuoden aikana valmistuneiden asuntojen osalta ollaan edellä viime vuoden tahtia, mutta myönnettyjen rakennuslupien määrä on viime vuosia alhaisempi.

Asuntotuotannon osalta rakentamisen tilanne Helsingissä näyttää hyvältä. Vuoden kolmannen kvartaalin loppuun mennessä oli aloitettu 5 529 asunnon rakentaminen, joka on yli 500 asuntoa enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Myös valmistuneissa asunnoissa ollaan edellä viime vuotta, kvartaalin loppuun mennessä valmistuneet 5 301 asuntoa ylittää vuoden takaisen tilanteen yli 800 asunnolla. Asuntorakentamiseen myönnettyjen lupien osalta ollaan kuitenkin hieman jäljessä kahden edellisvuoden tahtia. Kolmannen kvartaalin loppuun mennessä luvat oli myönnetty 3 836 asunnon rakentamiselle, joka on hieman yli tuhat asuntoa vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Rakenteilla olevien asuntojen määrä nousi uudestaan laskettuaan hetkellisesti loppukesästä alle 10 000 asunnon. Kvartaalin lopussa rakenteilla oli 10 386 asuntoa.

Muuta kuin asuntorakentamista oli kolmannen kvartaalin loppuun mennessä aloitettu yli 210 000 kerrosneliömetriä, joka on 80 prosenttia kolmen edellisvuoden keskiarvosta samana ajankohtana ja enemmän kuin koko viime vuonna. Muuta kuin asuinrakentamista oli kolmannen kvartaalin loppuun mennessä valmistunut yli 300 000 kerrosneliömetriä, joka on enemmän kuin kertaakaan aikaisemmin 2012 jälkeen tässä vaiheessa vuotta. Valmistuneista kaksi kolmasosaa on liike- ja toimistorakennuksia ja neljäsosa julkisia palvelurakennuksia.

Rakennuslupia oli myönnetty yli 250 000 kerrosneliömetrille, joka on noin 15 prosenttia enemmän kuin kolmannen kvartaalin lopussa kolmena edellisvuonna keskimäärin. Muuta kuin asuinrakentamista on rakenteilla 407 000 kerrosneliömetriä, josta hieman yli puolet on liike- ja toimistorakennuksia ja noin kolmasosa julkisia palvelurakennuksia.

Asuntotuotanto_q3_2020.pdf  

Myönnetyt rakennusluvat.csv

Aloitetut rakennustyöt.csv

Keskeneräiset rakennustyöt.csv

Valmistuneet rakennukset.csv

Asunnot aloitetut ja valmistuneet.csv

Valmistuneet asunnot huoneistotyypin mukaan.csv

Valmistuneet asunnot hallintaperusteen ja rahoituksen mukaan.csv