III neljänneksen tilanne 2019

Rakentamisen kokonaisvolyymi on kasvanut Helsingissä yhä vuoden kolmannen neljänneksen aikana uusiin huippulukemiin. Kokonaisuudessaan rakenteilla on asuin- ja toimitilarakentamisen (uustuotanto ja laajennukset) kerrosalana yhteensä 1.33 miljoonaa kerrosneliömetriä.

Toimitilarakentamisen osalta rakenteilla olevan kerrosalan määrä on kasvanut koko vuoden. Kolmannella neljänneksellä myös myönnettyjä rakennuslupia on 20 prosenttia enemmän kuin viimeisen viiden vuoden vastaavilla kolmansilla neljänneksillä keskimäärin. Valmistuneiden toimitilojen ja aloituksien tuottamaa kerrosalaa tarkastellen on sen sijaan syntynyt kumpaakin 20 prosenttia vähemmän kuin vastaavilla neljänneksillä keskimäärin viimeisen viiden vuoden aikana. Toimitilarakentamisessa aloitettiin 58 873 k-m2, myönnettiin lupia 55 980 k-m2 ja valmistui 50 820 k-m2.

Asuntorakentamisessa (uustuotannossa ja laajennuksissa) rakenteilla olevien asuntojen kerrosalan määrä on kasvanut edelleen uusiin huippulukemiin (763 070 k-m2). Valmistuneiden asuinrakennusten kerrosalaa on valmistunut (94 868 k-m2) ja aloitettu (109 225 k-m2) kumpaakin yli 10 prosenttia enemmän kuin vastaavilla kolmansilla neljänneksillä keskimäärin viimeisen viiden vuoden aikana. Myönnettyjen rakennuslupien osalta kerrosala (55 804 k-m2) on puolestaan 40 prosenttia pienempi kuin viimeisen viiden vuoden aikana vastaavilla neljänneksillä keskimäärin.

Asuntotuotannonssa kolmannella neljänneksellä valmistui 1068 asuntoa, aloitettiin 1 507 asunnon rakentaminen ja rakennuslupia myönnettiin 716 asunnon rakentamiseksi. Asuntotuotantoluvuissa on mukana uustuotannon ja laajennusten lisäksi käyttötarkoituksen muutokset. Vaikka muualla Suomessa rakentaminen on jo hiljentymässä, Helsingissä on edelleen aloitettu ja rakenteilla ennätysmäärä asuntoja.  Myönnetyissä rakennusluvissa on kuitenkin nähtävissä tasoittumista. Koko vuonna tähän mennessä on valmistunut 4 413 asuntoa, aloitettu 4 750 asuntoa ja myönnetty rakennuslupia 4 940 asunnolle.

Syyskuun lopussa oli rakenteilla 10 137 asuntoa uudistuotantona, laajennuksina ja käyttötarkoituksen muutoksina. Asuntorakentamisen taso on noussut yhä edelleen jo vuoden ajan ja on korkeammalla tasolla kuin Helsingissä on ollut vuosikymmeniin.

 Diaesitys_Asuntotuotanto_Helsingissä_2019_tammik_syysk.pptx 

Myönnetyt rakennusluvat.csv

Aloitetut rakennustyöt.csv

Keskeneräiset rakennustyöt.csv

Valmistuneet rakennukset.csv

Asunnot aloitetut ja valmistuneet.csv

Valmistuneet asunnot huoneistotyypin mukaan.csv

Valmistuneet asunnot hallintaperusteen ja rahoituksen mukaan.csv