III neljänneksen tilanne 2018

Asuntotuotanto Helsingissä nousi entistä kovempiin huippulukemiin vuoden 2018 kolmannella vuosineljänneksellä. Asuinrakentamisessa uustuotantona ja laajennuksina (poislukien käyttötarkoituksen muutoskohteet) rakenteilla olevien asuntojen kerrosalaa (noin 619 420 k-m2) oli enemmän kuin millään aiemmalla vuosineljänneksellä vuodesta 2012 eteenpäin. Lisäksi uustuotantona ja laajennuksina valmistuneisiin asuinrakennuksiin syntyi kerrosalaa (noin 98 937 k-m2) ja asuntoja huippumäärä aiempiin vuosikolmanneksiin vertaillen. Aloitettujen asuntojen kerrosala (noin 148 470 k-m2) oli vain hieman vähemmän kuin edellisellä vuosineljänneksellä, mutta silti vuodesta 2012 eteenpäin huippulukemia vastaavia ajankohtia tarkastellen. Myönnetyistä rakennusluvista uustuotantoon ja laajennuksiin asuinkerrosalaa oli luvassa noin 120 100 k-m2, mikä on enemmän kuin edellisellä vuosineljänneksellä ja vastaavina ajankohtina vuodesta 2012 eteenpäin keskimäärin.

Toimitiloja valmistui heinä-syyskuussa edelleen poikkeuksellisen paljon. Valmistuneiden toimitilarakennusten kerrosala oli noin 151 928 k-m2 ja sitä syntyi kolminkertainen määrä enemmän kuin vastaavina ajankohtina keskimäärin vuodesta 2012 eteenpäin. Sen sijaan aloituksissa, keskeneräisissä ja myönnetyissä rakennusluvissa toimitilarakentamisessa näkyi rauhoittumista. Kolmannella vuosineljänneksellä aloitettiin noin 67 640 kerrosneliön rakentaminen, mikä on vain hieman enemmän kuin vastaavina ajankohtina keskimäärin vuodesta 2012 eteenpäin. Keskeneräisenä toimitiloja oli hieman vähemmän kuin edellisellä vuosineljänneksellä mutta noin 55 prosenttia enemmän kuin vastaavina kolmannen vuosineljänneksen ajankohtina keskimäärin vuodesta 2012 eteenpäin (615 111 k-m2). Sen sijaan kuluvan vuoden kolmannen neljänneksen aikana myönnettyjen toimitilarakennuslupien kerrosala on 55 prosenttia pienempi kuin aiempina vastaavina ajankohtina keskimäärin (26 552 k-m2). 

Asuntoja valmistui heinä-syyskuussa noin 1410. Käyttötarkoituksen muutoksia näistä oli vain kolmisen prosenttia, joten valmistuneet asunnot rakentuivat lähes yksinomaan uudistuotantokohteisiin. Asuntoja valmistui 20 prosenttia enemmän kuin vuodesta 2012 lähtien vastaavilla vuosineljänneksillä keskimäärin, mutta huoneistoalaa syntyi suhteessa vähemmän ja asunhuoneistojen keskikoko (58,8 m2) huoneistoa kohti oli edelleen pienempi kuin aiemmin.

Heinä-syyskuussa aloitettiin 2140 asunnon rakentaminen, joista 5 prosenttia käyttötarkoituksen muutoksena. Asuntojen määrä myönnetyissä rakennusluvissa oli noin 1630. Rakennuslupien määrä nousi edellisestä vuosineljänneksestä ja oli 40 prosenttia suurempi kuin vastaavina vuosineljänneksinä keskimäärin vuodesta 2012 eteenpäin. Myönnetyistä rakennusluvista käyttötarkoitusten muutoksia oli noin 7 prosenttia, mikä oli puolet vähemmän kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Syyskuun lopussa oli tänä vuonna rakenteilla noin 9100 asuntoa uustuotantona, laajennuksina ja käyttötarkoituksen muutoksina, mikä on ennätyslukema. Keskeneräisen asuntotuotannon huippulukemat koostuvat edelleen poikkeuksellisen suuresta uustuotanto- ja laajennuskohteina rakennettavien asuntojen määrästä. Käyttötarkoituksen muutoskohteiden osuus keskeneräisestä asuntotuotannosta oli näin ollen suhteellisen pieni, eli noin 5 prosenttia.

*Tilastointitapa on muuttunut vuoden 2018 kolmannesta neljänneksestä lähtien. Jatkossa kuluvan vuoden kaikkia neljänneksiä korjataan viimeisimmän tilastoitavan neljänneksen yhteydessä. Tilastot on korjattu takautuvasti vuodesta 2012 lähtien.

 

Myönnetyt rakennusluvat.xlsx

Aloitetut rakennustyöt.xlsx

Keskeneräiset rakennustyöt.xlsx

Valmistuneet rakennukset.xlsx

Asunnot aloitetut ja valmistuneet.xlsx

Valmistuneet asunnot huoneistotyypin mukaan.xlsx

Valmistuneet asunnot hallintaperusteen ja rahoituksen mukaan.xlsx