I neljänneksen tilanne 2020

Rakentamisen kokonaisvolyymi oli vuoden 2020 ensimmäisen kvartaalin lopussa samalla korkealla tasolla kuin millä se oli vuoden 2019 lopussa. Rakenteilla oli kaikkiaan 1,27 miljoonaa kerrosneliömetriä, mikä on noin viidenneksen enemmän kuin viimeisen viiden vuoden aikana keskimäärin. Rakennuksia valmistui yhteensä noin 206 000 kerrosneliömetrin verran, mikä ylittää viiden vuoden kvartaalikeskiarvon noin kolmasosalla.

Kvartaalin aikana aloitettiin 1883 asunnon rakentaminen. Asuntotuotantoluvuissa on mukana uustuotanto ja laajennukset sekä käyttötarkoituksen muutokset. Määrä on noin viidenneksen enemmän kuin viimeisen viiden vuoden aikana keskimäärin ja lähes 50 prosenttia enemmän kuin viidellä edellisellä ykköskvartaalilla keskimäärin. Kvartaalin aikana valmistuneiden asuntojen määrä (1608 kpl) oli neljänneksen enemmän kuin viimeisten viiden vuoden aikana keskimäärin. Lupia myönnettiin 1197 asunnon rakentamiselle, joka jää noin neljänneksen viimeisen viiden vuoden kvartaalikohtaisesta keskiarvosta. Tilanne kuitenkin tasoittuu, kun huomioidaan, että vuoden 2019 viimeisellä kvartaalilla myönnettyjen lupien määrä oli lähes kaksinkertainen keskiarvoon verrattuna. Rakenteilla kvartaalin lopussa oli lopussa 10 428 asuntoa. Määrä on pysynyt tällä korkealla tasolla vuoden 2018 lopusta lähtien ja viimeisen viiden vuoden kvartaalikohtaisen keskiarvon lukema ylittää noin kolmanneksella.

Muuta kuin asuntorakentamista aloitettiin yhteensä 87 850 kerrosneliömetrin verran, mikä ylittää viimeisen viiden vuoden kvartaalikohtaisen keskiarvon noin viidenneksellä. Viiden edellisen ykköskvartaalin keskiarvoon verraten on aloitusten määrä pysynyt samalla tasolla. Muita kuin asuinrakennuksia valmistui yhteensä 99 372 kerrosneliömetrin verran, mikä ylittää edellisen viiden vuoden kvartaalikohtaisen keskiarvon peräti 50 prosentilla. Muiden kuin asuinrakennusten valmistumisen osalta alkuvuotta voidaan pitää jopa poikkeuksellisen vilkkaana, sillä viiden edellisen ykköskvartaalin keskiarvoon verrattuna niitä valmistui lähes kolminkertainen määrä.

Rakennuslupia muulle kuin asuinrakentamiselle myönnettiin 101 741 kerrosneliömetrille, joka on suurin kvartaalikohtainen lukema lähes kahteen vuoteen. Viiden edellisen ykköskvartaalin keskiarvon se ylittää lähes 75 prosentilla. Kvartaalin aikana myönnetyistä luvista kaksi kolmasosaa oli liike- ja toimistorakennuksille ja noin viidennes julkisille palvelurakennuksille. Rakenteilla muita kuin asuinrakennuksia oli kvartaalin lopussa 480 098 kerrosneliömetriä, joka on samalla tasolla viiden vuoden kvartaalikohtaisen keskiarvon kanssa.

Asuntotuotanto_2020_Q1.pptx  

Myönnetyt rakennusluvat.csv

Aloitetut rakennustyöt.csv

Keskeneräiset rakennustyöt.csv

Valmistuneet rakennukset.csv

Asunnot aloitetut ja valmistuneet.csv

Valmistuneet asunnot huoneistotyypin mukaan.csv

Valmistuneet asunnot hallintaperusteen ja rahoituksen mukaan.csv