III neljänneksen tilanne 2021 

Helsingin asuntomarkkinat ja asuntorakentaminen jatkuivat edellisten vuosien tahdissa vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä. Myönnetyissä rakennusluvissa olevien asuntojen suuri määrä ennakoi tahdin jatkuvan vähintäänkin samalla tasolla. Rakenteilla olevaa kerrosalaa oli neljänneksen lopussa yhteensä noin 1,16 miljoonaa kerrosneliömetriä (k-m2). Määrästä noin 63 prosenttia oli asuntorakentamista. 

 

Asuntorakentaminen 

Vilkasta asuntotuotantoa kirittää Helsingissä edelleen jatkuva kova asuntojen kysyntä, kun asuntokauppaa käydään jopa koronapandemiaa edeltäneitä vuosia enemmän.  
 
Rakennusluvitettujen asuntojen määrässä on näkyvissä merkkejä ripeänä jatkuvasta rakentamistahdista. Kolmannella neljänneksellä rakennuslupia oli myönnetty noin 1 900 asunnon rakentamiseen. Koko vuonna on syyskuun loppuun mennessä myönnetty lupa noin 5 800 asunnon rakentamiseen. Se ylittää selvästi viime vuoden vastaavan ajankohdan, jolloin lupia oli myönnetty runsaan 3 800 asunnon rakentamiseen. 
 
Rakenteilla olevan asuinkerrosalan määrä oli neljänneksen lopussa hieman alemmalla tasolla kuin kahtena edellisenä vuonna samaan aikaan. Asuinrakennuksien kerrosalaa oli kolmannen neljänneksen lopussa rakenteilla noin 730 000 k-m2, mikä tarkoittaa yli 9 500 rakentumassa olevaa asuntoa. Elokuun aikana valmistui paljon asuntoja, mikä osaltaan laski rakenteilla olevan asuinkerrosalan määrää.  
 
Valmistuneiden ja aloitettujen asuntojen suhteen ollaan hieman jäljessä viime vuotta: neljänneksen aikana valmistui noin 2 000 ja aloitettiin noin 1 600 asunnon rakentaminen. Tänä vuonna on valmistunut kaikkiaan noin 4 900 asuntoa ja aloitettu runsaat 4 500. Viime vuonna vastaavaan aikaan koko vuonna oli valmistunut 5 300 asuntoa ja aloitettu yli 5 600. 

 

Toimitilarakentaminen 

Toimitilarakentamisen varovaisena käynnistynyt vuosi on jatkunut edelleen aiempia vuosia vähäisemmän rakentamisen merkeissä.  
 
Kolmannella neljänneksellä valmistui toimitilaa noin 60 000 k-m2. Tämä tarkoittaa viime vuoden vastaavaa aikaa yli puolet vähäisempää kerrosalan määrää. Koko vuonna on valmistunut toimitiloja syyskuun loppuun mennessä noin 164 000 k-m2, kun viime vuonna samaan aikaan oli päästy jo yli 306 000 k-m2:iin. Rakennuslupia oli myönnetty hivenen suuremman kerrosalan rakentamiseen kuin viime vuoden kolmannella neljänneksellä. Vuoden alusta syyskuun loppuun on myönnetty lupa noin 200 000 k-m2:n rakentamiseen, mikä on viime vuoteen verrattuna noin 25 prosenttia vähemmän. 
 
Toimitilarakentamisen aloituksissa sen sijaan näkyy koronapandemian alun romahduksen jälkeistä nousua ja kerrosalan määrä on kasvussa.  Kolmannella neljänneksellä aloitettiin rakentamaan noin 61 000 k-m2 muuta kuin asuinrakentamista. Rakenteilla olevan toimitilarakentamisen kerrosalan määrä on pysytellyt samalla tasolla koko alkuvuoden ajan.

 

Myönnetyt rakennusluvat.csv

Aloitetut rakennustyöt.csv

Keskeneräiset rakennustyöt.csv

Valmistuneet rakennukset.csv

Asunnot myönnetyt luvat aloitetut ja valmistuneet.csv.

Valmistuneet asunnot huoneistotyypin mukaan.csv

Valmistuneet asunnot hallintaperusteen ja rahoituksen mukaan.csv