Helsingin kaupunki omistaa 63 000 asuntoa, mikä on 17 prosenttia koko Helsingin asuntokannasta. Kaupungin asunto-omaisuus voidaan jakaa hallinta- ja rahoitusmuodon mukaan kolmeen luokkaan: valtion pitkän korkotuen ARA-vuokra-asunnot, valtion lainoittamat asumisoikeusasunnot sekä vapaarahoitteiset vuokra-asunnot.

Kaupunki omistaa pitkän korkotuen ARA-vuokra-asuntoja yhteensä 51 200. Näistä 49 500 on Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) asuntoja. Lisäksi Oy Helsingin asuntohankinta Ab:n omistuksessa on 1 700 ARA-vuokra-asuntoa.

Kaupungin asumisoikeusasuntojen omistus on keskitetty Helsingin asumisoikeus Oy:öön (Haso). Asuntoja on 4 800.

Kaupunki omistaa 7 000 vapaarahoitteista vuokra-asuntoa. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen hallinta on pääosin keskitetty KOy Auroranlinnaan, jolla on suorassa omistuksessaan 4 200 asuntoa. Lisäksi yhtiö hoitaa Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n 3500 asuntoa, joista 1 900 on vapaarahoitteisia. Kaupungin suorassa omistuksessa on lisäksi 1 050 asuntoa, muun muassa yksittäisiä Hitas-asuntoja.

Helsingin kaupungin asunto-omaisuuden hallinnointi vuoden 1.1.2020 alusta alkaen. Lähde: kaupunkiympäristön toimiala ja kaupunginkanslia

Kaupungin omistamia vuokra-asuntoja käytetään tavanomaisessa vuokra-asuntokäytössä, palvelussuhdeasuntoina ja erityisryhmien asuntoina. Palvelussuhdeasuntoina on noin 2 500 asuntoa, ja niitä käytetään ensisijaisesti rekrytoinnin tukena. Merkittävä osa palvelussuhdeasunnoista on sosiaali- ja terveystoimialan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käytössä.

Kaupungin omalla asuntokannalla on keskeinen merkitys kohtuuhintaisen asumisen tarjonnassa Helsingissä. Niin Hekan ARA-vuokra-asuntojen kuin Hason asumisoikeusasuntojen vuokra- ja vastiketaso on edullisempi kuin vastaavien muiden yhtiöiden.