Talotyyppi on yksi keskeinen asuntokannan taustatieto. Asuintalot voidaan jakaa kerrostaloihin ja pientaloihin. Pientalot jaotellaan edelleen rivi-/ketjutaloihin ja erillisiin pientaloihin.

Helsingissä oli vuoden 2018 lopussa  lähes 368 000 asuntoa. Asuntokanta painottuu vahvasti kerrostaloihin. Asunnoista sijaitsi kerrostaloissa 86 prosenttia, rivi- ja ketjutaloissa 6 prosenttia sekä 1–2 asunnon erillisissä pientaloissa 8 prosenttia.

Kerrostaloasuntojen osuus ei ole pitkälläkään aikavälillä paljoa muuttunut, vuonna 1970 se oli 88 % (ks. liitetaulukko). Rivitaloasunnot ovat lisänneet osuuttaan vuoden 1970 2 prosentista nykyiseen 6 prosenttiin. Erillisten pientalojen osuus on pysynyt varsin tarkkaan samana. Alla olevassa kartassa on esitetty erillispientalojen osuus asuntokannasta osa-alueittain (klikkaamalla karttaa saat sen suuremmaksi). Suhteellisesti eniten erillispientaloasuntoja on Helsingin pohjoisosissa, Östersundomissa sekä joillakin kaakkoisen rannikon osa-alueilla.

Asuntokanta talotyypin mukaan 1970-2018.xlsx

Erillisten pientalojen osuus osa-alueittain 2017