Talotyyppi on yksi keskeinen asuntokannan taustatieto. Asuintalot voidaan jakaa kerrostaloihin ja pientaloihin. Pientalot jaotellaan edelleen rivi-/ketjutaloihin ja erillisiin pientaloihin.

86 prosenttia Helsingin asunnoista kerrostaloissa

Helsingissä oli vuoden 2019 lopussa runsaat 370 000 asuntoa. Asuntokanta painottuu vahvasti kerrostaloihin. Asunnoista sijaitsi kerrostaloissa 86 prosenttia, rivi- ja ketjutaloissa 6 prosenttia sekä 1–2 asunnon erillisissä pientaloissa 8 prosenttia.

Kerrostaloasuntojen osuus ei ole pitkälläkään aikavälillä paljoa muuttunut, vuonna 1970 se oli 88 % (ks. liitetaulukko). Rivitaloasunnot ovat lisänneet osuuttaan vuoden 1970 2 prosentista nykyiseen 6 prosenttiin. Erillisten pientalojen osuus on pysynyt varsin tarkkaan samana.

asuntokanta talotyypin mukaan 1970-2019.xlsx

Alla olevassa kartassa on esitetty pientaloasuntojen (erillispientalo- ja rivitaloasunnot) osuus asuntokannasta osa-alueittain. Suhteellisesti eniten pientaloasuntoja on Helsingin pohjoisosissa ja Östersundomissa. Myös joillakin kaakkoisen rannikon osa-alueilla osuus on merkittävä.