Asuminen Helsingissä on huomattavasti muuta Suomea kalliimpaa. Tästäkin huolimatta Helsingin väkiluku kasvaa kovaa vauhtia. Helsinki on siis hyvin vetovoimainen kaupunki, jossa sijaitsee paljon kiinnostavia työpaikkoja sekä palveluita, joiden läheisyydestä asunnon ostajat ovat valmiita maksamaan. Helsingin asuntomarkkinoille on hyvin tunnusomaista asuntojen hintojen ja vuokrien suuri vaihtelu. Helsingin keskusta sijaitsee niemen kärjessä, joten varsinkin keskustan lähialueilla sijaitsevilla alueilla asuntorakentamiseen soveltuvaa maata on tarjolla hyvin niukasti. Asuntojen niukkuus ja suuri asuntojen kysyntä varsinkin lähellä Helsingin keskustaa on johtanut asuntojen krooniseen ylikysyntään, joka on nostanut asuntojen hinnat ja vuokrat huomattavasti rakennuskustannuksia korkeammiksi.

Asuntojen hinnat

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat nousivat Helsingissä hieman viimeksi kuluneen vuoden aikana. Indeksin muutoksesta laskettuna hinnat olivat vuoden 2020 toisella vuosineljänneksellä keskimäärin 2,8 prosenttia korkeammat kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2019. Kalleusalueiden tarkastelu näyttää, että eniten nousua oli kalleusalueilla 1 ja 2. Helsingin kalleimmalla alueella, kalleusalueella 1, vanhat asunto-osakkeet maksoivat vuoden 2020 toisella vuosineljänneksellä keskimäärin lähes 7 700 euroa neliöltä. Eroa edullisimpaan kalleusalueeseen oli jo noin 4 800 euroa, sillä kalleusalueelta 4 sai asunto-osakkeen keskimäärin vajaan 2 900 euron neliöhintaan. Kalleusalueella 2 asunto-osake maksoi keskimäärin noin 5 750 euroa neliöltä ja kalleusalueella 3 puolestaan noin 3 860 euroa neliöltä.

Lisätietoja vanhojen osakeasuntojen hinnoista Helsingissä vuonna 2019 sekä hintakehityksestä 2000-luvulla löytyy julkaisusta Asuntojen hintojen ja vuokrien vuosijulkaisu 2019.