Asuminen Helsingissä on huomattavasti muuta Suomea kalliimpaa. Tästäkin huolimatta Helsingin väkiluku kasvaa kovaa vauhtia. Helsinki on siis hyvin vetovoimainen kaupunki, jossa sijaitsee paljon kiinnostavia työpaikkoja sekä palveluita, joiden läheisyydestä asunnon ostajat ovat valmiita maksamaan. Helsingin asuntomarkkinoille on hyvin tunnusomaista asuntojen hintojen ja vuokrien suuri vaihtelu. Helsingin keskusta sijaitsee niemen kärjessä, joten varsinkin keskustan lähialueilla sijaitsevilla alueilla asuntorakentamiseen soveltuvaa maata on tarjolla hyvin niukasti. Asuntojen niukkuus ja suuri asuntojen kysyntä varsinkin lähellä Helsingin keskustaa on johtanut asuntojen krooniseen ylikysyntään, joka on nostanut asuntojen hinnat ja vuokrat huomattavasti rakennuskustannuksia korkeammiksi.

Asuntojen hinnat

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vanhojen vapaarahoitteisten kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat Helsingissä ovat hieman laskeneet vuoden 2018 kolmannella vuosineljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Tämä kuitenkin todennäköisesti selittyy hintojen luontaisella kausivaihtelulla, sillä asuntojen hinnat olivat vuoden 2018 kolmannella vuosineljänneksellä keskimäärin noin 3,4 prosenttia korkeammat kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2017. Hintojen nousun veturina ovat toimineet kalleusalueet 1 ja 2, joiden hinnat ovat nousseet nopeammin koko tarkastelujakson ajan vuodesta 2010. Hintojen kasvuvauhti keskustan lähistöllä on edelleen nopeampaa kuin kauempana keskustasta, kalleusalueilla 3 ja 4. Asuntojen hinnat ovat nousseet vuoden takaiseen verrattuna kalleusalueilla 1 ja 2 keskimäärin noin 5,3 ja 3,9 prosenttia. Vastaavasti kalleusalueilla 3 ja 4 asuntojen hinnat ovat nousseet maltillisemmin, keskimäärin noin 2,1 ja 1,8 prosenttia. Helsingin kalleimmalla kalleusalueella, kalleusalueella 1, vanhat asunto-osakkeet maksoivat vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä keskimäärin 7 056 euroa neliöltä. Eroa edullisimpaan kalleusalueeseen oli yli 4 000 euroa, sillä kalleusalueelta 4 sai asunto-osakkeen keskimäärin 2 905 euron neliöhintaan. Kalleusalueella 2 asunto-osake maksoi vuoden 2018 heinä-syyskuussa keskimäärin 5 421 euroa neliöltä ja kalleusalueella 3 puolestaan 3 606 euroa neliöltä.