Asuminen Helsingissä on huomattavasti muuta Suomea kalliimpaa. Tästäkin huolimatta Helsingin väkiluku kasvaa kovaa vauhtia. Helsinki on siis hyvin vetovoimainen kaupunki, jossa sijaitsee paljon kiinnostavia työpaikkoja sekä palveluita, joiden läheisyydestä asunnon ostajat ovat valmiita maksamaan. Helsingin asuntomarkkinoille on hyvin tunnusomaista asuntojen hintojen ja vuokrien suuri vaihtelu. Helsingin keskusta sijaitsee niemen kärjessä, joten varsinkin keskustan lähialueilla sijaitsevilla alueilla asuntorakentamiseen soveltuvaa maata on tarjolla hyvin niukasti. Asuntojen niukkuus ja suuri asuntojen kysyntä varsinkin lähellä Helsingin keskustaa on johtanut asuntojen krooniseen ylikysyntään, joka on nostanut asuntojen hinnat ja vuokrat huomattavasti rakennuskustannuksia korkeammiksi.

Asuntojen hinnat

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vanhojen vapaarahoitteisten kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat olivat Helsingissä vuoden 2018 toisella neljänneksellä keskimäärin 3,6 prosenttia korkeammat kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2017. Hintojen nousun veturina ovat toimineet kalleusalueet 1 ja 2, joiden hinnat ovat nousseet nopeammin koko tarkastelujakson ajan vuodesta 2010. Hintojen kasvuvauhti keskustan läheisillä alueilla on edelleen kiihtynyt viime vuosina kalleusalueisiin 3 ja 4 verrattuna. Asuntojen hinnat ovat nousseet vuoden takaiseen verrattuna kalleusalueilla 1 ja 2 keskimäärin noin 4,6 ja 5,5 prosenttia. Vastaavasti Kalleusalueilla 3 ja 4 asuntojen hinnat ovat nousseet maltillisemmin, keskimäärin noin 1,7 ja 1,4 prosenttia. Helsingin kalleimmalla kalleusalueella, kalleusalueella 1, vanhat asunto-osakkeet maksoivat vuoden 2018 toisella neljänneksellä keskimäärin 6 976 euroa neliöltä. Eroa edullisimpaan kalleusalueeseen oli jo yli 4 000 euroa, sillä kalleusalueelta 4 sai asunto-osakkeen keskimäärin 2 887 euron neliöhintaan. Kalleusalueella 2 asunto-osake maksoi vuoden 2018 huhti-kesäkuussa keskimäärin 5 472 euroa neliöltä ja kalleusalueella 3 puolestaan 3 675 euroa neliöltä.