Asumisen ja rakentamisen tilastotietoa Helsingistä

Toimivat asuntomarkkinat mahdollistavat hyvää elämänlaatua asukkaille ja ovat keskeinen edellytys Helsingin kasvulle ja elinkeinoelämälle. Tälle Helsingin kaupungin ylläpitämälle sivustolle on koottu tilasto- ja tutkimustietoa Helsingin asuntotuotannosta, asuntokannasta ja asuntokunnista sekä asuntojen hinta- ja vuokratilastot aikasarjoineen.

Talotyyppi

(7.8.2019)

Talotyyppi on yksi keskeinen asuntokannan taustatieto. Asuintalot voidaan jakaa kerrostaloihin ja pientaloihin. Pientalot jaotellaan edelleen rivi-/ketjutaloihin ja erillisiin pientaloihin.

Helsingissä oli vuoden 2018 lopussa  lähes 368 000 asuntoa. Asuntokanta painottuu vahvasti kerrostaloihin. Asunnoista sijaitsi kerrostaloissa 86 prosenttia, rivi- ja ketjutaloissa 6 prosenttia sekä 1–2 asunnon erillisissä pientaloissa 8 prosenttia.

Hallintaperuste

(10.6.2019)

Vuokra-asuntoja Helsingissä hieman enemmän kuin omistusasuntoja

Helsingin asuntokanta oli vuoden 2017 lopussa noin 362 000 asuntoa. Siitä oli omistusasuntoja 42 prosenttia, vuokra-asuntoja 47 prosenttia ja asumisoikeusasuntoja 3 prosenttia. 9 prosentilla asunnoista hallintaperuste puuttuu – yleensä siksi että