Asumisen ja rakentamisen tilastotietoa Helsingistä

Toimivat asuntomarkkinat mahdollistavat hyvää elämänlaatua asukkaille ja ovat keskeinen edellytys Helsingin kasvulle ja elinkeinoelämälle. Tälle Helsingin kaupungin ylläpitämälle sivustolle on koottu tilasto- ja tutkimustietoa Helsingin asuntotuotannosta, asuntokannasta ja asuntokunnista sekä asuntojen hinta- ja vuokratilastot aikasarjoineen.

Asuntojen vuokrat

(28.10.2020)

Asuntojen vuokrien kehitys on ollut Helsingissä perinteisesti asuntojen hintojen kehitystä vakaampaa. Asuntojen vuokrat ovat kasvaneet tasaisesti koko tarkasteluajanjakson ajan kaikilla kalleusalueilla. Vuokrat ovat nousseet keskimäärin vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä ensimmäisellä kalleusalueella 1,0 prosenttia, toisella kalleusalueella 1,6 prosenttia, kolmannella kalleusalueella 1,3 prosenttia ja neljännellä kalleusalueella 1,4 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen.

Katsaus rakentamiseen neljännesvuosittain

(22.10.2020)

III neljänneksen tilanne 2020

Koronavirus ei ole aiheuttanut suurta muutosta rakentamiseen Helsingissä vuoden 2020 kolmannen neljänneksen loppuun mennessä. Helsingin rakentamisluvut ovat yhä korkealla tasolla, vaikka rakenteilla olevan kerrosalan määrä jatkoikin hienoista laskuaan ollen nyt 1,20 miljoonaa kerrosneliömetriä. Määrästä kaksi kolmasosaa on asuntorakentamista. Vuoden aikana valmistuneiden asuntojen osalta ollaan edellä viime vuoden tahtia, mutta myönnettyjen rakennuslupien määrä on viime vuosia alhaisempi.

Hallintaperuste

(20.10.2020)

Vuokra-asuntoja Helsingissä hieman enemmän kuin omistusasuntoja

Helsingin asuntokanta oli vuoden 2017 lopussa noin 371 000 asuntoa. Siitä oli omistusasuntoja 41 prosenttia, vuokra-asuntoja 45 prosenttia ja asumisoikeusasuntoja 3 prosenttia. 8 prosentilla asunnoista hallintaperuste puuttuu – yleensä siksi että

Asuntokuntien määrä ja tyyppi

(17.9.2020)

Helsingissä oli vuoden 2018 lopussa yhteensä 335 061 asuntokuntaa. Asuntokunta muodostuu kaikista samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvista. Väestön keskusrekisterin mukaan henkilöt, jotka ovat kunnassa vailla vakinaista asuntoa, tilapäisesti ulkomailla, tietymättömissä tai kirjoilla laitoksissa, eivät muodosta asuntokuntia. Helsingissä tällaisia asuntokuntien ulkopuolelle jääviä henkilöitä oli vuoden 2018 alussa 16 602.

Asuntokunnat ja asunnon hallintaperuste

(16.9.2020)

Asuntokuntien jakauma omistus- ja vuokra-asuntojen välillä on luonnollisesti varsin yhteneväinen asuntokannan hallintamuotojakauman kanssa. Helsinkiläisestä 335 061 asuntokunnasta asui vuoden 2018 lopussa vuokra-asunnoissa 49 prosenttia ja omistusasunnoissa 45 prosenttia. Asuntokuntien asuntojen hallintasuhdejakauma vaihtelee kuitenkin paljon asuntokunnan elinvaiheen sekä viitehenkilön ja lasten iän mukaan.