Asumisen ja rakentamisen tilastotietoa Helsingistä

Toimivat asuntomarkkinat mahdollistavat hyvää elämänlaatua asukkaille ja ovat keskeinen edellytys Helsingin kasvulle ja elinkeinoelämälle. Tälle Helsingin kaupungin ylläpitämälle sivustolle on koottu tilasto- ja tutkimustietoa Helsingin asuntotuotannosta, asuntokannasta ja asuntokunnista sekä asuntojen hinta- ja vuokratilastot aikasarjoineen.

Asuntojen vuokrat

(7.8.2020)

Asuntojen vuokrien kehitys on ollut Helsingissä perinteisesti asuntojen hintojen kehitystä vakaampaa. Asuntojen vuokrat ovat kasvaneet tasaisesti koko tarkasteluajanjakson ajan kaikilla kalleusalueilla. Vuokrat ovat nousseet keskimäärin vuoden 2020 toisella neljänneksellä ensimmäisellä kalleusalueella 1,5 prosenttia, toisella kalleusalueella 1,9 prosenttia, kolmannella kalleusalueella 1,2 prosenttia ja neljännellä kalleusalueella 1,4 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen.

Vanhojen osakeasuntojen hinnat

(3.8.2020)

Asuminen Helsingissä on huomattavasti muuta Suomea kalliimpaa. Tästäkin huolimatta Helsingin väkiluku kasvaa kovaa vauhtia. Helsinki on siis hyvin vetovoimainen kaupunki, jossa sijaitsee paljon kiinnostavia työpaikkoja sekä palveluita, joiden läheisyydestä asunnon ostajat ovat valmiita maksamaan. Helsingin asuntomarkkinoille on hyvin tunnusomaista asuntojen hintojen ja vuokrien suuri vaihtelu. Helsingin keskusta sijaitsee niemen kärjessä, joten varsinkin keskustan lähialueilla sijaitsevilla alueilla asuntorakentamiseen soveltuvaa maata on tarjolla hyvin niukasti.

Talotyyppi

(23.6.2020)

Talotyyppi on yksi keskeinen asuntokannan taustatieto. Asuintalot voidaan jakaa kerrostaloihin ja pientaloihin. Pientalot jaotellaan edelleen rivi-/ketjutaloihin ja erillisiin pientaloihin.

86 prosenttia Helsingin asunnoista kerrostaloissa

Helsingissä oli vuoden 2019 lopussa runsaat 370 000 asuntoa. Asuntokanta painottuu vahvasti kerrostaloihin. Asunnoista sijaitsi kerrostaloissa 86 prosenttia, rivi- ja ketjutaloissa 6 prosenttia sekä 1–2 asunnon erillisissä pientaloissa 8 prosenttia.