Asumisen ja rakentamisen tilastotietoa Helsingistä

Toimivat asuntomarkkinat mahdollistavat hyvää elämänlaatua asukkaille ja ovat keskeinen edellytys Helsingin kasvulle ja elinkeinoelämälle. Tälle Helsingin kaupungin ylläpitämälle sivustolle on koottu tilasto- ja tutkimustietoa Helsingin asuntotuotannosta, asuntokannasta ja asuntokunnista sekä asuntojen hinta- ja vuokratilastot aikasarjoineen.

Huoneistotyyppi

(17.9.2018)

Helsingin asuntokanta painottuu pieniin asuntoihin

Helsingissä oli vuoden 2017 lopussa noin 362 000 asuntoa. Niistä oli yhden huoneen asuntoja 23 prosenttia, kahden huoneen asuntoja 36 prosenttia, kolmen huoneen asuntoja 22 prosenttia, neljän huoneen asuntoja 12 prosenttia ja vähintään viiden huoneen asuntoja 6 prosenttia. Keittiötä ei ole tässä laskettu huoneeksi. 60 prosentissa asuntoja oli erillinen keittiö ja muissa keittokomero tai -tila.

Talotyyppi

(17.9.2018)

Helsingissä oli vuoden 2017 lopussa noin 362 000 asuntoa. Asuntokanta painottuu vahvasti kerrostaloihin. Asunnoista sijaitsi kerrostaloissa 86 prosenttia, rivi- ja ketjutaloissa 6 prosenttia sekä 1–2 asunnon erillisissä pientaloissa 8 prosenttia.

Hitas-asuntojen hinnat

(10.9.2018)

Vanhojen Hitas-asuntojen toteutuneet kauppahinnat

Vuonna 2017 vanhojen Hitas-asuntojen kauppoja tehtiin 568 kappaletta, joka on määrällisesti alle neljä prosenttia koko valmiista Hitas-asuntokannasta. Lukumäärässä ei ole mukana lähisukulaisten kesken tapahtuneiden kauppojen tietoja.

Asuntojen vuokrat

(10.9.2018)

Asuntojen vuokrien kehitys Helsingissä on ollut perinteisesti asuntojen hintojen kehitystä vakaampaa. Asuntojen vuokrat ovat kasvaneet tasaisesti koko tarkasteluajanjaksolla vuodesta 2010 alkaen kaikilla kalleusalueilla. Hintakehityksestä poiketen asuntojen vuokrat ovat nousseet eniten kauempana Helsingin keskustasta ja tämä trendi jatkuu edelleen. Asuntojen vuokrat ovat nousseet vuoden 2018 toisella neljänneksellä kalleusalueilla 3 ja 4 keskimäärin 3,6 ja 3 prosenttia vuoden 2017 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.